Často se ptáte

Vyberte si kategorii, kam by Váš dotaz mohl patřit:

Co udělat pro kompletní obnovu elektronického podpisu (klíčenka)

V tomto návodu se dozvíte, jaké všechny kroky je třeba provést pro úspěšnou obnovu elektronického podpisu pro CYGNUS 2. Najděte si původní certifikát a podejte žádost o jeho prodloužení | postup pro obnovu certifikátu opět platí pro certifikační autoritu PostSignum. Původní certifikát používáme proto, abychom měli zálohu pro případ ztráty klíčenky.Nahrajte aktivovaný certifikát na podpisovou

Co udělat pro kompletní obnovu elektronického podpisu (podpisová karta)

V tomto návodu se dozvíte, jaké všechny kroky je třeba provést pro úspěšnou obnovu elektronického podpisu pro CYGNUS 2. Najděte si původní certifikát a podejte žádost o jeho prodloužení | postup pro obnovu certifikátu opět platí pro certifikační autoritu PostSignum. Původní certifikát používáme proto, abychom měli zálohu pro případ ztráty podpisové karty.Nahrajte aktivovaný certifikát na

Co udělat pro kompletní vyřízení elektronického podpisu (klíčenka)

V tomto návodu se dozvíte, jaké všechny kroky je třeba provést pro úspěšné zavedení elektronického podpisu do CYGNUS 2. Vyřiďte si a aktivujte certifikát | pro vyřízení máme pro vás kompletní návod pro certifikační autoritu PostSignum. Nahrajte aktivovaný certifikát na podpisovou klíčenku | k tomuto úkonu bude zapotřebí instalace programu pro správu certifikátů. Vše je

Co udělat pro kompletní vyřízení elektronického podpisu (podpisová karta)

V tomto návodu se dozvíte, jaké všechny kroky je třeba provést pro úspěšné zavedení elektronického podpisu do CYGNUS 2. Vyřiďte si a aktivujte certifikát | pro vyřízení máme pro vás kompletní návod pro certifikační autoritu PostSignum. Nahrajte aktivovaný certifikát na podpisovou kartu| k tomuto úkonu bude zapotřebí instalace programu pro správu certifikátů. Vše je popsáno

Co vše udělat při změně cen za pobyt

Když dojde ke změně cen, je potřeba provést hned několik kroků, aby došlo k navýšení předpisů ve vyúčtování a podpisu klienta, či jeho zástupce, na novém dodatku smlouvy. V CYGNUS 2 můžete všechny kroky provést celkem snadno: 1. Nastavte nové ceníky Ceníky je třeba aktualizovat ve všech oblastech, ve kterých cenu měníte, tj, ve stravě,

Čtečka špatně snímá/nepozná kód?

Problém může způsobit hned několik věcí: zanesené sklíčko (otřete zvenčí navlhčeným hadříkem)nekvalitní tisk čárových kódů (doporučujeme vždy tisknout přímo z programu, nekopírovat)Lesklý obal/lesklý papír (používejte pouze matné eurofolie)

Jak evidovat mateřskou dovolenou?

Vzhledem k tomu, že CYGNUS 2 a jeho část Zaměstnanci slouží především k evidenci docházky, není třeba v něm vést i zaměstnance, který nebude docházet, právě z důvodu mateřské dovolené. Zejména pak pro evidenci úvazku pro MPSV není žádoucí, aby v CYGNUS 2 byl tento zaměstnanec veden jako aktivní. Provedeme tedy ukončení: 1. Přejděte do Přehledu zaměstnanců (KDE?

Jak má zapisovat dokumentaci praktická sestra

Praktická sestra v současné době zapisuje dokumentaci a také eventuálně vykazuje na pojišťovnu jako běžná všeobecná sestra v sociálních službách. Jaké jsou rozdíly? v kompetencích, kdy praktická sestra nemůže provádět veškeré výkonypraktická sestra pracuje pod dohledem, tj. na pracovišti je přítomna všeobecná sestra Jak je to z podepisováním? Dle platné legislativy záznam o provedení výkonu

Jak nastavit velký terminál s klávesnicí po přechodu z IS Cygnus do CYGNUS 2?

Pokud začínáte používat velký terminál (s klávesnicí) na čárové kódy k realizaci v CYGNUS 2 a předtím jste jej používali v IS Cygnus, je nutné provést následující kroky pro správné fungování: 1. Synchronizace s IS CYGNUS Jen pro jistotu, aby nedošlo ke ztrátě již načtených čárových kódů, proveďte synchronizaci v IS Cygnus, jak jste byli

Jak používat Stravovací část po spojení s CYGNUS 2

Pokud dojde k napojení stravovací části a CYGNUS 2 z důvodu přenášení počtu porcí do jídelních lístků, je třeba dodržovat několik věcí, aby komunikace probíhala bez problémů. Se Stravovací částí pracujte, jako doposud, dle příslušných návodů k informačnímu systému Cygnus. Tento návod vysvětluje, co mění po spojení s CYGNUS 2. Odesílání jídelních lístků do CYGNUS

Jak převést peníze z jednoho depozita na druhé?

Pro případy přesunu peněz z jednoho finančního depozita na finanční depozitum druhé (například z hotovostních depozit na vkladní knížku, apod.) lze použít šikovného způsobu platby, kdy jedním dokladem vytvoříte doklady dva. Na obou depozitech. Až budete volit způsob platby, vyberte Převod mezi účty, který je k takovým přesunům určen. Postup i s obrázky naleznete v

Jak řešit exekuci na příjmech klienta?

V zařízeních sociálních služeb se stále častěji vyskytují klienti s nařízenou exekucí. Vyměřená částka je automaticky stržena z přicházejícího důchodu, což může zapříčinit i to, že úhrada není v plné výši uhrazena. Pokud u klienta dochází k exekuci části jeho příjmů, je nutné myslet na pravidla, která se na takto snížené příjmy vztahují. Níže naleznete

Jak uzavřít vyúčtování klienta po úmrtí nebo odchodu?

Pokud chcete kompletně vyúčtovat klienta při ukončení pobytu, a to i v průběhu měsíce, je třeba provést tyto kroky: nejprve je samozřejmě třeba ukončit klienta na poskytované službě. Ukončením pobytu dojde ve Vyúčtování k přepočtu předpisů k datu ukončení.dále je třeba zkontrolovat, zdali je v přehledu přítomnosti zadaná všechna nepřítomnost. ve vyúčtování je pak třeba nepřítomnost

Jak vymazat nabízené texty v dokladech finančních depozit?

Texty, které se nabízí v rolovací nabídce, když zapisujete, o jaký doklad se jedná, lze smazat jedině tak, že jej smažete ze všech dokladů, kde se vyskytuje. Nebo jej rok nepoužívejte a on sám zmizí.

Jak zadat zpětné přiznání u klienta, který zemřel?

Zadání zpětného přiznání takovému klientovi je stejné, jako u klienta, který u vás aktuálně je. Vyhledejte si jeho kartu a příspěvek doplňte s aktuálním měsícem vyúčtování a měsícem zpětného přiznání dle rozhodnutí. Jakmile mu do jeho karty zpětné přiznání doplníte, okamžitě se zobrazí ve vyúčtování i s předpisem péče, který náleží vám za období, kdy

Jak zkontrolovat důchody po změně ve vyplácení ze strany ČSSZ?

Protože důchody klientů na hromadném výplatním seznamu nově přichází jednotlivě nikoliv souhrnnou částkou, jak bylo doposud, jedním z postupů kontroly příchozích částek může proběhnout za pomoci variabilního symbolu. Ten je ostatně jediným jasným identifikátorem platby. Protože je variabilní symbol zároveň rodným číslem, ve výplatnici můžete provést kontrolu s ním. Návod naleznete v nápovědách ke kontrole

Jak zpětně přiznat dávky hmotné nouze?

Dávky hmotné nouze (DHN) ve své podstatě není možné přiznávat zpětně (sami asi uznáte, že dávka by v reálném životě moc nepomohla, pokud by přišla o měsíc i více později) a CYGNUS 2 to ani neumožňuje. Jak PnŽ (Příspěvek na živobytí) tak DnB (Doplatek na bydlení) jsou dávky, které mají za aktuální měsíc pokrýt neuhrazeno,

Jak zrušit předpis PnP při celoměsíční hospitalizaci klienta?

Pokud je klient celý měsíc hospitalizován a do nemocnice nastoupil již v měsíci předchozím, zařízení nemá nárok na vyplacení příspěvku na péči. CYGNUS 2 tuto skutečnost zohlední ve vyúčtování. Kdy? V průběhu měsíce nikoliv. Až na jeho konci, kdy jsou zpracovávány nepřítomnosti za celý měsíc. Teprve po konci měsíce je na 100% jasné, zdali bude výplata pozastavena, či nikoliv

Pokud je správně zadána nepřítomnost důvodem nepřítomnosti Nemocnice a je zadaná na celý měsíc již z měsíce minulého, po uzamčení přehledu přítomnosti ve Vyúčtování na konci měsíce bude smluvní předpis na péči automaticky vynulován.

Jaké ceníky nastavit pro účtování odlehčovací služby

Na této stránce se dozvíte, jaká nastavení by měla být provedena, aby bylo možné do smlouvy s klientem zvolit správné varianty a služby s odpovídající cenou. Nastavení stravovací jednotky (pro naúčtování ceny za stravu)Nastavení typu bydlení (pro naúčtování ceny za bydlení)Nastavení pravidelných služeb (pokud účtujete nějaké služby měsíčně/denně či pravidelné fakultativní činnosti)Nastavení činností péče (aby

Jaké existují způsoby výpočtu vrácené části?

V případě, že klient nemá na plnou úhradu a vzniká mu tak neuhrazeno, tedy zákonem prominutá částka, je možné v případě jeho nepřítomnosti vracet částku nižší než těm, co plnou úhradu hradí. V CYGNUS 2 existují celkem 4 způsoby, jak se k vratkám u těchto klientů chovat: Plná vrácená část Tento způsob je ze všech

K čemu je u dokladů příznak?

Chcete mít možnost seskupovat doklady ve finančních depozit do skupin podle toho, k čemu byly využity (např. za kulturu, za dopravu, za léky)? Chcete tyto skupiny využít pro vlastní statistiky? Nebo jen potřebujete klientovi uspořádat doklady ve výpise z jeho finančních depozit? Pokud na alespoň jednu z otázek zněla odpověď Ano, pak při vytváření dokladu zapisujte

Kdy se vykazuje kód 06645?

Tento výkon se automaticky vykazuje v okamžiku realizace intervence navázané na poukaz ORP (tj. v plánu intervencí je tato intervence naplánována) a jsou splněny následující podmínky: Intervence má v číselníku nastaveno, že ji lze vykazovat i s nočním bonifikačním kódem. (KDE? Nástroje - Nastavení - Klienti - Ošetřovatelská dokumentace - Ošetřovatelské intervence) Intervence je realizována

Klient je na PEGu, jak postupovat?

Pokud klient odebírá stravu přes PEG, je obvyklé, že mu není účtován předpis za stravu. V tomto případě by měl být postup následující: 1. Vytvořte novou smlouvu (dodatek) - v nové smlouvě vyberte u stravy, že klient stravu neodebírá. Postup naleznete v nápovědě na změnu smlouvy. 2. Upravte dietu klienta - samotná dieta se nemění.

Klient má ukončená depozita, jak je zase obnovím?

Pokud u klienta nezaktivníte depozita (např. po ukončení pobytu a vyplacení zůstatku) a potřebujete s nimi ještě pracovat, stačí je znovuzaktivnit. Jak? Nejlepší bude, když se mrknete na návod na správu finančních depozit.

Klienta nelze zahrnout do výplatnice, proč?

Pokud v nastavení výplatnice máte políčko k zahrnutí klienta zašedlé, jako na obrázku: Mohlo dojít k jedné z těchto situací: klient nemá zadané příjmyve smlouvě s klientem je zatrženo Nezohledňovat příjmy klienta Zkontrolujte prosím obě situace a opravte je. Poté bude možné zpracování výplatnice u klienta nastavit.

Kódy v miniterminálu mají špatné datum, proč?

Miniterminál má v sobě čas aktualizovaný z počítače, na kterém byla provedena poslední synchronizace. Pokud je datum/čas mírně odlišný, ověřte nastavení data a času na počítači, kde miniterminál připojujetePokud je datum/čas úplně špatný, došlo k vybití miniterminálu a tím pádem i ztrátě informace o datu a času. Po nabití je třeba vždy, byť naprázdno, miniterminál

Lze vykazovat výkon 06613, i když je jeho délka kratší než 10 minut?

Koncem roku 2018 jsme v CYGNUS 2 provedli úpravu, která při vykazování intervence na pojišťovnu v délce kratší než 10 minut vykáže výkon 06613. Tato úprava byla provedena na základě faktu, že všechny pojištovny s výjimkou VZP, potvrdili, že vykazování v kratším než desetiminutovém čase je vykázání výkonu 06613 možné. Pokud tedy při realizaci intervence

Lze zobrazit a tisknout BMI všech klientů?

V CYGNUS 2 v tuto chvíli není možné zobrazit všechny klienty s jejich BMI. Jdeme na to trochu jinak. Je tu možnost, jak zobrazit klienty s vysokým či nízkým BMI včetně klientů s výraznou změnou váhy. Tento seznam naleznete v nástroji Upozornění. (KDE? Komunikace - Upozornění - Nutriční dokumentace - Hmotnost klientů). Klienty můžete filtrovat dle

Mám nastavené zpětné přiznání na kartě, ale do vyúčtování se nenačítá, proč?

Pokud je na kartě klienta zpětné přiznání správně zadáno a vyúčtování jej nezohlední, potíž bude v uzávěrce předcházejícího měsíce vyúčtování. Zpětné přiznání se nevypočítá, dokud všechny předchozí měsíce v nástroji Vyúčtování nejsou uzavřeny.

Miniterminál nevydává žádný zvuk?

Zapnutí či vypnutí zvuku se provádí pomocí tlačítka miniterminálu pro načítání čárových kódů. Postačí jej stisknout a držet asi 10 vteřin, dokud neuslyšíte pípnutí. Tím je zvuk zapnut. Stejným způsobem lze zvuk zase vypnout.

Nasmlouvali jsme si výkon 06648, jak jej doplnit od začátku měsíce?

S aktivací výkonu 06648 probíhá jeho automatické vykazování při nočním či víkendovém/svátečním výkonu. Probíhá tak od data aktivace. Všechny dny před aktivací tohoto výkonu je třeba doplnit ručně, a to v pořízených výkonech každého klienta. Přejděte proto do nástroje Poukazy na vyšetření/ošetření. (KDE? Klienti - Poukazy na vyšetření/ošetření). Označte poukaz klienta, u něhož budete doplňovat výkon

Nelze načíst čárový kód velkým terminálem, proč?

Pokud nelze načíst kód velký terminálem a vytištěné čárové kódy i sklíčko terminálu jsou v pořádku, problém může být v synchronizovaných číselnících. Nelze načíst kód zaměstnance:Proveďte znovu synchronizaci termináluOvěřte, že není zaměstnance jako uživatel zneaktivněnýNelze načíst kód klienta či činnosti:Proveďte znovu synchronizaci terminálu a ověřte, že jsou zvoleny správné služby/pracoviště

Nelze odstranit poukaz ORP, co udělat aby to šlo?

Důvod, proč nemůžete odstranit poukaz sděluje už samotná hláška, která se při pokusu o smazání zobrazí. Existuje vazba na pořízené výkony a realizaci ošetřovatelské péče. Pro možnost odstranit poukaz ORP postupujte podle následujících kroků: Zjistěte, v jaké dny byla provedena realizace a pořízeny výkony Realizace ošetřovatelské péče automaticky pořizuje výkony do poukazu ORP. Zjištěním, ve

Nestahují se docházkové záznamy: Jak restartovat aplikaci pro stahování?

Nestahují se záznamy ze čtečky a v číselníku docházkových čteček je u monitoru červená barva? Pokud se její stav nezmění ani po pěti minutách, restartujte službu na počítači, kde je IreMonitor umístěn, která stahování zajišťujte. K přístupu do číselníku docházkových čteček je třeba mít právo v šabloně práv Nastavení docházkových čteček. Klepněte pravým tlačítkem myši

Při načítání z miniterminálu se zobrazují záznamy z jiné čtečky/staré záznamy, proč?

K tomuto může dojít tehdy, když uživatel při stahování záznamů stažení nedokončí. Záznamy nejsou zpracované a v CYGNUS 2 u klientů načtené. Jakmile budou zpracovány (smazány/ponechány k uložení/opraveny) a uloženy, nebudou se nadále zobrazovat. Proč se to tak děje? Při stahování z miniterminálu se přesunou všechny záznamy do dočasné složky v počítači, aby je bylo

Proč jsou v tiskových sestavách „Přehled počtu porcí“ či „Výběr variant“ otazníky?

Důvodem, proč jsou vidět místo čísel variant (vždy 1 nebo více), pouze otazníky, je chybějící informace o daném jídle ze Stravovací části v IS Cygnus. Jednoduše to znamená, že klient/i má/mají dle diety odebírat jídlo, které v jídelním lístku ve stravovací části neexistuje. Tato sitace se dá napravit tak, že se zkontroluje jídelní listek ve

V průvodci přidání zaměstnance se mi nenabízí pracovní skupina, proč?

Důvodem je zvolený provoz, který není k vámi požadované pracovní skupině přiřazen. Pokud je provoz správný, bude třeba průvodce ukončit a provést následující nastavení: 1. V nabídce Nástroje zvolte Nastavení - Zaměstnanci. V otevřeném okně pak přejděte do sekce Rozpisy služeb a docházka a podsekce Provozy pracovních skupin a obsazenost směn. 2. V pravém horním rohu vyberte pracovní skupinu, která

Vykážou se výkony na pojišťovnu, pokud se překrývají jejich časy realizace?

Ano, pro vykazování není překážkou, pokud se intervence časově překrývají. Tato skutečnost nepodléhá kontrole při vytváření dávky. Překrývání času je označeno v realizaci oranžovým rožkem a mělo by být vyřešeno a srovnáno pracovníkem ideálně ještě tentýž den úpravou času intervence nebo nástrojem k hromadnému řazení časů.

Z jakých částek se počítá 15% zůstatek?

I přesto, že se lze na CYGNUS 2 spolehnout ve správnosti výpočtu minimálního zůstatku, je vhodné vědět, jaké částky lze k výpočtu tohoto minima použít. I pro případy, že se setkáte s příjmem, který není tak častý. Nutnost sdělovat a posuzovat příjmy za účelem dosažení minimálního zůstatku definuje zákon č. 108/2006 Sb. (konkrétně odstavec 5.

Zaměstnanci není zobrazen/nefunguje Můj CYGNUS, proč?

Karta zaměstnance není spojena s uživatelským účtem - Můj Cygnus nefunguje Pokud není uživatelský účet zaměstnance spojen s kartou zaměstnance, při pokusu o spuštění Můj Cygnus se zobrazí následující hláška: Zaměstnanec se již přihlašuje do CYGNUS 2, jen nedošlo k napojení uživatelského účtu s jeho kartou. Propojení proveďte přímo v Kartě zaměstnance v části Uživatel ve spodní

Zapomněl/a jsem heslo, co mám dělat?

Pokud zapomenete heslo, nekontaktujte IRESOFT, ale vždy svého administrátora. S ohledem na ochranu osobních dat konzultanti podpory nemohou provádět změny hesla, neboť přes telefon není možné ověřit totožnost osoby, která změnu požaduje. Svého administrátora na potřebu nového hesla nejsnadněji upozorníte hned na přihlašovacím formuláři pomocí odkazu Nemůžete se přihlásit? V otevřeném okně postačí vyplnit kontaktní

Zmizely mi záznamy a dokumenty v ostatní dokumentaci, proč?

Aby CYGNUS 2 nenačítal jednotlivé klienty déle, než je nutné, ostatní dokumentace zobrazuje ve výchozím stavu pouze záznamy a dokumenty z nedávného období, konkrétně posledního roku. Pro zobrazení všech záznamů použijte v ostatní dokumentaci Filtr. V období pro zobrazení všech zvolte prázdné pole (můžete ale volit konkrétní rok, aj.). Uložte klepnutím na OK. Záznamy jsou zobrazeny.

Zobrazila se mi hláška: Nelze pokračovat, protože změna zasahuje do uzavřeného období dlouhodobého plánu?

Na tuto hlášku jste narazili zřejmě při jednom z těchto úkonů: změna úvazkuzměna pracovní skupinyukončení zaměstnance Co to znamená a co s tím udělat? Je provedena uzávěrka dlouhodobého plánu. Danému zaměstnanci na chvíli posuneme datum uzávěrky. Hlášku potvrďte klepnutím na OK a postupujte následovně: 1. Přejděte do nabídky Zaměstnanci a zvolte Dlouhodobý plán. 2. Vyhledejte zaměstnance, klepněte na

Zobrazila se mi hláška: Nelze pokračovat, protože změna zasahuje do uzavřeného období docházky u zaměstnance!?

Na tuto hlášku jste narazili zřejmě při jednom z těchto úkonů: změna úvazkuzměna pracovní skupinyukončení zaměstnance Co to znamená a co s tím udělat? Je uzamčená docházka. Danému zaměstnanci ji odemkneme. Hlášku potvrďte klepnutím na OK a postupujte následovně: 1. Přejděte do nabídky Zaměstnanci a zvolte Výkazy docházky. 2. Vyhledejte zaměstnance a poklepáním otevřete jeho výkaz.

Rolovat nahoru