Print Friendly, PDF & Email

Jak připravit výdejku a vydat suroviny ze skladu

Přečtení této nápovědy zabere: 6 min

K vydání surovin ze skladu dle sestaveného jídelního lístku vytvořte výdejku.

Jak založit výdejku #

Přímo v jídelním lístku pomocí tlačítka Výdejky a položky Přidat výdejku.

(KDE? Strava – Přehled jídelních lístků – Jídelní lístek)

V otevřeném okně můžete vybrat příznak a doplnit popis. Volitelně lze pomocí zámečku i změnit číslo dokladu. Vše pak potvrďte klepnutím na OK.

Okamžitě dojde k otevření výdejky ve stavu Založená.

Jak si lze výdejku zobrazit #

Výdejku lze zobrazit celkem ve třech způsobech:

  • po položkách – zobrazí každou skladovou položku tolikrát, v kolika jídlech je použita
  • kumulovaný – zobrazí seznam použitých surovin za všechna jídla
  • rozpis pro kuchyň – zobrazí seznam surovin zobrazených pro jednotlivá jídla.

Jak se dostat do výdejky jídelního lístku po zavření okna #

Výdejka k jídelnímu lístku je vždy k nalezení pod tlačítkem Výdejky.

Jak zarovnat množství použitých surovin #

Protože každou skladovou položku lze odebírat jen vybraným způsobem, je třeba množství požadované recepturou zarovnat tak, aby se dalo odpovídajícím způsobem ze skladu odebrat.

Zarovnání lze provádět jednotlivě po položkách nebo hromadně.

Zarovnání množství u jedné položky provedete tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na řádek položky a z nabídky zvolíte Zarovnat množství.

Hromadné zarovnání provedete použitím tlačítka Operace a položky Zarovnat množství surovin.

Jak nahradit surovinu za jinou #

Pro nahrazení suroviny za surovinu jinou klepněte na položku, kterou zamýšlíte vyměnit, pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Nahradit.

Vyhledejte surovinu novou a potvrďte klepnutím na OK.

Nahrazenou položku poznáte podle modře zabarveného názvu suroviny.

Jak přidat/odebrat porce u založené výdejky #

Protože se založením výdejky uzamyká jídelní lístek, všechny další porce se vkládají/odebírají přímo skrze založenou výdejku.

Přidat porce lze klepnutím na tlačítko Operace a výběrem položky Hromadně přidat/odebrat porce.

Pokud chcete přidávat/odebírat porce na základě změn v objednávce/přehledu přítomnosti, zatrhněte volbu Automaticky v pravém horním rohu. Porce se přidají/odeberou automaticky.

Provedení porvrďte klepnutím na OK.

Dojde k aktualizaci výpočtů množství dle receptur, nezapomeňte proto znovu zarovnat množství.

Jak vytisknout podklady pro kuchyň a sklad #

Pod tlačítkem s tiskárnou v okně výdejky lze vytisknout jednu ze tří sestav:

  • Předvýdejka
  • Rozpis pro kuchyň
  • Výdejka dle jídel

Jak odepsat výdejku ze skladu #

Je-li výdejka finální, je třeba ji odepsat ze skladu. Proveďte tak klepnutím na tlačítko Operace a z nabídky vyberte Odepsat výdejku.

Po chvíli se změní stav výdejky na Odepsaná a pokud jsou nalezeny chyby, dojde k vypsání.

Nabídka tiskových sestav se rovněž rozšíří o sestavu Výdejka (ze skladu).

  • Pomohla vám nápověda?
  • AnoNe
Rolovat nahoru