Print Friendly, PDF & Email

Jak vyúčtovávat stravné

Přečtení této nápovědy zabere: 5 min

Hodnoty pro/do vyúčtování stravného se v CYGNUS 2 načítají zcela automatizovaně na základě objednávky stravy. Stav vyúčtování, tj. zdali jsou všechny objednané obědy uhrazeny, zjistíte v nástroji Vyúčtování stravného.

(KDE? Strava – Vyúčtování stravného)

Důležitým polem je období. Vyberte to, které aktuálně zpracováváte.

K zadávání dokladů je vhodné použití nástroje Přehled dokladů, který spustíte stejnojmenným tlačítkem v okně Vyúčtování stravného. Stejně tak jej můžete spustit rovnou z nabídky Strava – Přehled dokladů.

Jak pracovat s přehledem dokladů #

Doklady můžete zobrazovat buď dle období, které hradí, nebo dle data zaúčtování dokladu.

Pro správnou funkci hromadných nástrojů je rovněž vhodné mít zvoleno správné období.

Jak zadat platbu ručně #

Zadání individuální platby proveďte klepnutím na tlačítko Přidat a vyberte Příjmový doklad.

V otevřeném okně zadejte datum a vyberte období, do kterého chcete platbu vložit.

Pak zadejte, jak je placeno, a do řádku strávníka vložte částku.

Tisknete-li doklad k platbě, zatrhněte příslušná tlačítka. A vše potvrďte klepnutím na OK.

Doklad může vypadat např. takto:

Jak hromadně uhradit stravné ze mzdy #

K této operaci použijeme tlačítko Operace a položku Předvyplnění dokladu.

Nástroj dokáže předvyplnit doklad:

  • předpisem s možností načtení pouze zaměstnaneckých obědů hrazených ze mzdy – neohlíží se na to, zdali je či není předpis uhrazen.
  • přeplatkem, tedy dle kladného rozdílu
  • nedoplatkem, tedy dle záporného rozdílu

K načtení úhrady ze mzdy vybereme dle Předpisu a zatrhneme Jen zaměstnanci a Jen zaměstnanci ze mzdy. A potvrdíme klepnutím na OK.

Doklad se předvyplní o částky. Postačí uvést datum a typ platby Ze mzdy.

Doklad dokončete klepnutím na OK. (Pokud chcete tisknout doklad, zatrhněte volbu Vytisknout doklad)

Jak uzavřít měsíc vyúčtování stravného #

V měsíci vyúčtování stravného, jehož předpisy jsou finální (objednávka stravy je uzavřena), proveďte uzávěrku pomocí tlačítka Operace a volby Uzavřít měsíc.

Uzávěrku potvrďte klepnutím na OK.

Z tiskových sestav k uzávěrce lze doporučit například Rozpis vyúčtování, který obsahuje informace stejné, jako v této tabulce.

  • Pomohla vám nápověda?
  • AnoNe
Rolovat nahoru