Na této stránce se dozvíte, jaká nastavení by měla být provedena, aby bylo možné do smlouvy s klientem zvolit správné varianty a služby s odpovídající cenou.

  • Nastavení stravovací jednotky (pro naúčtování ceny za stravu)
  • Nastavení typu bydlení (pro naúčtování ceny za bydlení)
  • Nastavení pravidelných služeb (pokud účtujete nějaké služby měsíčně/denně či pravidelné fakultativní činnosti)
  • Nastavení činností péče (aby seznam poskytovaných činností odpovídal tomu, co v zařízení skutečně poskytujete v rámci základních oblastí péče; mělo by být nastaveno v minutách pro evidenci skutečné délky)
  • Kategorie sazeb za péči (pouze pokud existuje několik variant ceníků činností dané služby /např. podle množství péče/)
  • Nastavení ceny za péči (uvedení hodinové sazby, nebo případně ceny za úkon pro všechny kategorie sazeb)