Koncem roku 2018 jsme v CYGNUS 2 provedli úpravu, která při vykazování intervence na pojišťovnu v délce kratší než 10 minut vykáže výkon 06613. Tato úprava byla provedena na základě faktu, že všechny pojištovny s výjimkou VZP, potvrdili, že vykazování v kratším než desetiminutovém čase je vykázání výkonu 06613 možné.

Pokud tedy při realizaci intervence vázané na poukaz ORP uvedete čas kratší než 10 minut (ale větší než 0 minut), výkon 06613 se vykáže. Chcete-li používat univerzální čas napříč klienty (jako bylo doposud automatických 10 minut), proveďte úpravy v číselníku u všech vykazovaných intervencí 

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Ošetřovatelské intervence).

V nastavení intervence změňte Výchozí dobu trvání na požadovaný čas.


Délku provedené intervence můžete změnit také jednotlivě až při realizaci.