Pokud nelze načíst kód velký terminálem a vytištěné čárové kódy i sklíčko terminálu jsou v pořádku, problém může být v synchronizovaných číselnících. 

Nelze načíst kód zaměstnance:

- Proveďte znovu synchronizaci terminálu

- Ověřte, že není zaměstnance jako uživatel zneaktivněný

Nelze načíst kód klienta či činnosti:

- Proveďte znovu synchronizaci terminálu a ověřte, že jsou zvoleny správné služby/pracoviště