Aby CYGNUS 2 nenačítal jednotlivé klienty déle, než je nutné, ostatní dokumentace zobrazuje ve výchozím stavu pouze záznamy a dokumenty z nedávného období, konkrétně posledního roku. Pro zobrazení všech záznamů použijte v ostatní dokumentaci Filtr. V období pro zobrazení všech zvolte prázdné pole (můžete ale volit konkrétní rok, aj.). Uložte klepnutím na OK. Záznamy jsou zobrazeny.