Nestahují se záznamy ze čtečky a v číselníku docházkových čteček je u monitoru červená barva? Pokud se její stav nezmění ani po pěti minutách, restartujte službu na počítači, kde je IreMonitor umístěn, která stahování zajišťujte.

K přístupu do číselníku docházkových čteček je třeba mít právo v šabloně práv Nastavení docházkových čteček.

Klepněte pravým tlačítkem myši na logo nabídky Start ve Windows a vyberte položku Správa počítače.

V otevřeném okně přejděte do sekce Služby a aplikaceSlužby.

Vyhledejte položku IreMonitor – /číslo instance/, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Restartovat.

Jakmile operace proběhne, vraťte se do číselníku čteček a ověřte, že vše funguje.