Obsah


Jak přidat novou žádost

Novou žádost přidejte v okně Přehled žadatelů klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Žadatelé – Přehled žadatelů

 

V otevřeném okně doplňte: 

 • Datum žádosti | datum přijetí žádosti/datum na žádosti
 • Poskytovaná služba | služba na kterou je žádost podána
 • Příjmení žadatele | CYGNUS 2 se pokusí vyhledat, zdali uživatel v programu již neexistuje (například využíval dříve službu, nebo žádá o další)


 

Pokračujte klepnutím na tlačítko Další. V dalším kroku zatrhněte vyhledaného žadatele, nebo zatrhněte volbu Žadatel není v seznamu, pokud vyhledaný žadatel neodpovídá.


 

Pokud příjmení neexistuje v databázi, rovnou budete informováni o vytvoření nového žadatele.

Potvrďte klepnutím na Ano (nebo se vraťte zpět klepnutím na Ne)


Osobní údaje žadatele

V dalším kroku doplňte základní údaje o žadateli. Pokud takovou informaci máte, doplňte i výši příspěvku na péči, kterou žadatel aktuálně pobírá.

Mezi povinné údaje patří:

 • Jméno a Příjmení | 
 • Datum narození | Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.


Údaje o samotné žádosti

Nyní doplňte informace o samotné žádosti. Povinně zvolte:

 • Stav | v nabídce jsou stavy Podaná či Schválená. Protože je povinností poskytovatele evidovat všechny žádosti, zvolte stav Podaná. Pokud chcete evidovat pouze a výhradně žádosti schválené do evidence žadatelů, použijte stav Schválená.
 • Zařízení | zařízení, na kterou je žádost podána, je-li jich více


 

Volitelně doplňte:

 • Evidenční číslo | číslo žádosti, číslo spisovny, aj.
 • Stupeň naléhavosti | odpovídá vlastnímu číselníku/lze podle něj filtrovat žádosti
 • Vyřizuje | osoba/zařízení zpracovávající žádost

Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.


Adresy a kontakt na žadatele

Pokračujte doplněním adresních a kontaktních údajů žadatele.


Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.


Výchozí kontaktní osoba

Znáte výchozí kontaktní osobu žadatele? Zvolte volbu Ano v Založit výchozí kontaktní osobu a doplňte kontaktní údaje.


Přidání žádosti dokončete klepnutím na tlačítko Dokončit.

Po dokončení se tvoří automatický záznam, který můžete doplnit o záznam k podání žádosti (například jak byla doručena, apod.) a přidat přílohy.Záznam uložte klepnutím na OK.


Jak odmítnout neschválenou žádost

Žádost ve stavu Podaná, která nebyla schválena do evidence žadatelů o službu, vyřadíte odmítnutím při opravě žádosti klepnutím na tlačítko Opravit (nezapomeňte zkontrolovat poskytovanou službu v horní části karty žadatele).

(KDE? Žadatelé – Karta žadatele – Žádost – Žádost)

 

V otevřeném okně změňte Stav na Odmítnutá, zvolte Datum vyřazenía vyberte Důvod vyřazení.
 Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK. Při ukládání změny bude také možné zapsat automatický záznam, který můžete doplnit i o přílohu. Stačí jej poté uložit klepnutím na OK.Jak schválit podanou žádost do evidence

Změnu stavu žádosti proveďte v sekci Žádost . Pokud má klient u vás žádostí na více služeb, zvolte ji v horním rohu a klepněte poté na tlačítko Opravit v části Žádost.

(KDE? Žadatelé – Karta žadatele – Žádost – Žádost)V otevřeném okně změňte Stav na Schválená.Uložte klepnutím na tlačítko OK. Při uložení se vytváří automatický záznam. Doplňte údaje ke schválení žádosti do evidence žadatelů (například členy komise, důvody schválení, apod.) a případně doplňte přílohu. Uložte klepnutím na OK.Jak vyřadit žádost z evidence

Žádost ve stavu Schválená, která byla z různých důvodů vyřazena z evidence, vyřadíte opravou žádosti klepnutím na tlačítko Opravit (nezapomeňte zkontrolovat poskytovanou službu v horní části karty žadatele).

(KDE? Žadatelé – Karta žadatele – Žádost – Žádost)V otevřeném okně změňte Stav na Vyřazená, zvolte Datum vyřazení a vyberte Důvod vyřazení. 

Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK. Při ukládání změny bude také možné zapsat automatický záznam, který můžete doplnit i o přílohu. Stačí jej poté uložit klepnutím na OK.


 

Jak vyřadit žádost z důvodu nástupu

Žádost se z evidence vyřadí pod důvodem Uzavřená – nástup sama tím, že provedete nástup klienta ze žádosti.


Jak měnit další údaje žádosti

Změny v žádosti proveďte klepnutím na tlačítko Opravit v podsekci Žádost

(KDE? Žadatelé – Karta žadatelé – Žadatel – Žadatel).


 

V otevřeném okně změňte například:

 • Evidenční číslo | 
 • Poskytovaná služba | například při přehodnocení lékařem, že je vhodná jiná služba
 • Datum žádosti | 
 • Stupeň naléhavosti | 
 • Zařízení | pokud klient změnil zařízení na které žádost podává

Pokud upravujete vyřazenou/odmítnutou žádost, můžete změnit i datum a důvod vyřazení.Jak archivovat žádosti žadatelů

Archivace dokumentace, je jedním z nástrojů, jak oddělit stále živou databázi žadatelů od té, která již nebude dále zpracována. Archivace tedy může a měla by probíhat průběžně a to vždy, když chcete takové žadatele, s jejichž žádostmi se nadále nebude pracovat, vyčlenit do samostatné skupiny.

Taková skupina s archivní dokumentací by se dále měla řídit archivačním a skartačním řádem, který je definován přímo ve vašem zařízení a určuje, jak dlouho má být dokumentace v archivu a kdy má proběhnout její skartace.

Jaká dokumentace se archivuje

U žadatele archivujeme jeho žádost se všemi záznamy, které při žádosti existují.

Jak provést archivaci

Archivaci jednotlivých dokumentací lze provést pouze pokud máte v šabloně práva povolenu práci se žadateli.

Archivaci spustíte klepnutím na tlačítko Operace a výběrem položky Archivace žadatelů.V otevřeném okně zvolte datum archivace a zatržením vyberte žádosti, které chcete archivovat. Zobrazeny jsou všechny uzavřené či odmítnuté žádosti.Archivaci proveďte klepnutím na OK.

Na archivní žádosti se pak můžete podívat v přehledu žadatelů za použití filtru a stavu žádosti Archivní.