Jak si nastavit MůjCygnus.cz pro rychlé zapnutí

MůjCygnus.cz bude rychlým pomocníkem jen tehdy, když je budete moci rychle spustit. V tomto návodu si ukážeme, jak si vytvořit ikonu na ploše telefonu.

Návod funguje pro telefony s operačním systémem Android.

Nejprve si zapněte webový prohlížeč (doporučujeme výchozí Google Chrome) a zadejte do adresního řádku adresu:

www.mujcygnus.cz.

Jak se stránka načte, hned klepněte na nabídku prohlížeče (3 tečky vpravo dole) a vyberte položku Přidat na plochu.

Nyní se zobrazí návrh ikony a názvu aplikace. Můžete ponechat. Klepněte na Přidat.

Je možné, že bude ještě třeba jedno potvrzení uložení ikony na plochu.

Ikonku si pak na ploše posuňte kam chcete. Například mezi své oblíbené sociální sítě.

Jak zrealizovat uskutečněnou návštěvu

Hlavní zásadní funkcí mobilního CYGNUS 2 je potvrzování uskutečněných návštěv. Po přihlášení do aplikace bude hned zobrazen plán aktuálního dne. Tento plán budete potvrzovat.

Rozbalte klienta a jeho návštěvu klepnutím na šipku pod adresou, dokud se nezobrazí seznam činnosti se zatržítky.

Uskutečněnou návštěvu zadáte tak, že zatrhnete činnosti, které jste v ní provedli. Stačí na klepnout na řádek s činností, která se následně zatrhne.

Kompletně uskutečněná návštěva je označena zelený pruhem.

Jak uvést, že návštěva nebyla provedena

Označení neprovedené návštěvy je možné za použití 3 teček u návštěvy klienta. Mezi zobrazenými ikonkami klepněte na křížek.

Neprovedená návštěva bude šedá.

Jak si zobrazit předchozí záznamy a další údaje klienta

K zobrazení předchozí záznamů realizace a ošetřovatelské péče a dalším údajům, jakými jsou diagnózy, cíle péče, aj. Klepněte v plánu návštěva na jméno klienta.

V kartě zvolte čtvrtou záložku (srdce) a můžete číst.