První spuštění IRePadu

Pokud jste pořídili tablet IRePad a nebyl nastaven konzultantem při osobní návštěvě, ale dorazil balíčkem, je třeba provést je úvodní nastavení.

Než provedete prvotní spuštění, ověřte, že máte už jednotlivých vybraných pracovníků povolen IRePad.

Zapněte tablet tlačítkem v horní části pravého boku. Jakmile se zobrazí modrá obrazovka v barvách CYGNUS 2, dotkněte se prstem displeje v místě, kde je zobrazeno logo.

Na zobrazené obrazovce je přihlašovací klávesnice, název poskytovatele a zařízení bez uvedeného seznamu uživatelů.

Připojte tablet k Wi-Fi klepnutím na symbol v horní části obrazovky, výběrem dostupné sítě a zadáním hesla.

Klepněte na na 3 tečky v pravém horním rohu.

Je třeba, aby se přihlásil uživatel, který autorizuje počítače pro CYGNUS 2.

Po přihlášení klepněte na šipky v kruhu v pravém horním rohu

Jakmile je operace hotova, opusťte obrazovku nastavení dotykem na tlačítko vypnutí v levém horním rohu.

Jak se přihlásit

Přihlášení proveďte výběrem jména v pravé části obrazovky a zadáním hesla v části levé.

Přihlašovací údaje do tabletu IRePad jsou jiné, než do informačního systému CYGNUS 2. V tomto případě se jedná o 4místný číselný PIN.

Jak pracovat s přehledem klientů

Po přihlášení dojde ke spuštění úvodní obrazovky. Z nabídky vyberte Přehled klientů.

V zobrazeném přehledu jsou zobrazení klienty na zařízení, ke kterému je tablet IRePad přidělen. Tyto klienty lze řadit pomocí filtrovací nabídky v pravém horním rohu.

V seznamu lze rovněž vyhledávat klepnutím na symbol lupy a zápisem textu na klávesnici

Kartu otevřete klepnutím na řádek klienta.

Jak pracovat s předáním služby

V úvodní nabídce po přihlášení zvolte Předání služby. Předání služby zobrazujte přehledně důležité záznamy za zvolené období a stav klientů, tedy jejich nástupy, ukončení případné příchody a odchody z nepřítomnosti.

Práce s kartou, základní a zdravotní údaje klienta

Jak se pohybovat v kartě klienta

Karta klienta je rozdělen na sekce v levé části pod fotografií. Zobrazovat další sekce lze provést tažením prstu.

Mezi jednotlivými klienty se lze přepínat pomocí šipek v pravém horním rohu, nebo klepnutím na jméno zobrazeného klienta a výběrem jiného z rozbalené nabídky

Výběr klientů, mezi kterými se lze přepínat touto volbou se odvíjí od aktuálního zobrazení klientů v přehledu. Pokud jste například vyhledali konkrétní oddělení, přepínat se budete mezi klienty dle zvoleného hledání.

Osobní údaje klienta

Základní údaje obsahující především stručný popis stavu klienta a výčet jeho kontaktních osob.

Jak vyfotit klienta

Chcete vyfotit klienta do karty? Dlouze se dotkněte místa pro fotografii a zvolte možnost s přidáním fotografie. V otevřeném fotoaparátu klienta vyfoťte a uložte.

Zdravotní údaje klienta

Informace o pojišťovně, lékařských diagnózách a dietě.

Finance a evidence nepřítomnosti klienta

Díky této nápovědě se dozvíte, jak zobrazit finanční depozitum klient s jeho zůstatkem a také stav posledního vyúčtování. Dozvíte se také, jak u klienta zadat celodenní nepřítomnost a také nepřítomnost částečnou.

Finance

Aktuální zůstatek na finančních depozitech a stav úhrady posledního vyúčtování.

Přehled přítomnosti

V této sekci lze zadat nepřítomnost klienta a to jak částečnou, tak celodenní. Postupujte dle obrázkového návodu (klepněte na první obrázek pro zobrazení v plné velikosti):

Jak zadat celodenní nepřítomnost

Jak zadat částečnou nepřítomnost?

Evidence sociální dokumentace

Záznamy péče

V této číst záznamy sociální dokumentace a také všechny záznamy i z ošetřovatelské a ostatní dokumentace.

Pro přidání nového záznamu postupujte dle obrázkového návodu (klepněte na první obrázek pro plnohodnotné zobrazení):

Formuláře

V této sekci lze přidávat a aktualizovat formuláře klienta.

Vytvoření nového formuláře

Aktualizaci formuláře proveďte jejím označením a použitím tlačítka plus s hodinkami.

Plán péče

Zobrazuje náhled na vytvořený plán péče.

Realizace péče

V této sekci lze provádět realizace provedené péče. Realizovat lze jak naplánované, tak neplánované činnosti. Podle obrázků níže se dozvíte, jak realizovat oběma způsoby:

Realizace naplánované činnosti:

Fajfkou potvrdíte činnost, stránkou doplníte o záznam a přeškrtnuté R umožní zadat neprovedenou činnost.

Realizace neplánované činnosti:

Přidání proveďte klepnutím na plus.

Vyhledejte činnost.

A uložte. Klepnutím na OK.

Evidence ošetřovatelské dokumentace

Ošetřovatelská anamnéza

Ošetřovatelská anamnéza zobrazujte základní hodnoty ze sestavené anamnézy v CYGNUS 2.

Medikace

Přehled celkové medikace a aktuálně podávaných léků dle denní doby.