Tyto nápovědy vám pomohou nastavovat volitelné položky docházkového výkazu, jakými mohou být stravenky, stravné, diety, apod.