Panel je jakousi skupinou údajů v kartě žadatele, klienta či zaměstnance. Například můžete mít panel se souhlasy. Nový panel vytvořte v požadované skeci (viz seznam sekcí, kde lze uživatelské údaje nastavovat) klepnutím na tlačítko Přidat a výběrem možnosti Panel.

V otevřeném okně zadejte název panelu (skupiny) a uložte klepnutím na OK.