Číselník důvodů vyřazení a odmítnutí žádostí je stejný. U každého důvodu pak nastavujeme, jestli lze důvod použít u vyřazení nebo odmítnutí.

Přejděte do podsekce Důvody vyřazení.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Žadatelé – Důvody vyřazení)

Jak vytvořit nový důvod?

Klepněte na tlačítko Přidat.

V otevřeném okně zapište název důvodu (doporučuji se držet stejné stylistiky, jako u ostatních důvodů) a zatržením řekněte, kdy lze důvod použít.

Uložte klepnutím na OK.

Jak opravit důvod vyřazení/odmítnutí?

Poklepejte na řádek důvody vyřazení/odmítnutí.

V otevřeném okně opravte, co je třeba, a uložte klepnutím na OK.

Jak odstranit důvody vyřazení/odmítnutí?

Označte důvod, který chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Odebrat.

Své rozhodnutí ještě potvrďte klepnutím na OK.