Vydali jsme novou aktualizaci pro CYGNUS 2, podívejte se na všechny novinky, které přináší:

 


OBSAHKlienti a zaměstnanci

 

Přesunuli jsme nastavení diet, forem stravy a míst odběru do samostatné sekce

S přibližujícím se vydáním stravovací části do CYGNUS 2 provádíme změny, kterou s tímto vydáním souvisí. Jednou z těchto změn je přesun a sloučení nastavení diet, forem stravy a míst odběru pro klienty i zaměstnance.

 

Příslušná nastavení nově naleznete v Nástroje - Nastavení - Strava. Práva na číselníky zůstala zachována.

 

 

Klienti

Nový nástroj pro kontrolu překrývajících se časů

Aby byla kontrola překrývajících se časů provedených intervencí prováděla co nejsnadněji, připravili jsme nový nástroj, který tuto kontrolu usnadní. Najdete jej jako operaci Zkontrolovat překrývající časy. Nástroj ukazuje pouze překrývající se realizace.

 

 

Tisk objektivních hodnot

Objektivní hodnoty, které jsme nedávno doplnili pro pobytové služby v odbornosti 913, nově můžete vytisknout. Tisková sestava se nachází přímo na kartě klienta.

 

 

 

Nové čárové kódy pro služby sledující péči dle skutečné délky

Sledování skutečné délky provádění činnosti je nové snazší při používání miniterminálů. Při správném nastavení se v tiskových sestavách objeví nový čárový kód k ukončení činnosti. 

 

Nastavení proveďte v Nástroje - Nastavení - Klienti - Sociální dokumentace - Nastavení dokumentace.

 

 

Zaměstnanci

Vylepšené přidávání provozu

Protože je po přidání provozu je důležité i napojení pracovní skupiny, provedli jsme takové úpravy, které Vás k napojení vyzvou okamžitě po přidání nového provozu.

 

Zjednodušené plánování půldenní dovolené

Upravili jsme program tak, abyste při zadávání výjimky rovnou mohli upravit začátek a konec pracovní doby směny. Díky tomu bude zadání půldenní dovolené mnohem jednodušeji než tomu bylo dříve.

 

Vylepšený průvodce přidáním zaměstnance

Abyste nezapomněli přiřadit dietu novému zaměstnanci, upravili jsme průvodce přidáním zaměstnance, tak že k přiřazení diety dojde automaticky. Toto automatické přiřazené se týká jen případů, kdy máte pouze jeden stravovací provoz s jednou dietou pro zaměstnance