Vydali jsme novou aktualizaci pro CYGNUS 2, podívejte se na všechny novinky, které přináší:

 

OBSAH

 

Klienti

Při nástupu klienta z domácího prostředí s vyšším stupněm PnP program automaticky spočítá předpis a vratky klienta. Nemusíte již vyúčtování opravovat ručně.

 

Doposud bylo nutné u klientů, kteří nastupují z domácího prostředí a mají PnP ve III. nebo IV. stupni s vyšší částkou předpis a vratky ve vyúčtování opravovat ručně.  Nově umí CYGNUS 2 spočítat předpis a vratky klienta z této vyšší částky sám a díky tomu již vyúčtování nemusíte opravovat.

 

Typů záznamů v záznamech péče jsou nyní pro lepší přehlednost barevně odlišené.

 

Naším cílem je Vám co nejvíce usnadnit práci, proto jsme pro Vás zpřehlednili dokumentaci.

Pro snadnější orientaci jsme vyměnili oranžové rohy za výraznější červené pruhy.  Další užitečnou změnou je pak barevné odlišení záznamů, které pocházejí z různých typů dokumentací. Díky tomu snadno na první pohled najdete záznamy z těch oblastí, které vás zajímají. 

Barevné odlišení záznamů je rozděleno podle oblastí v programu, kterých se týkají:

  • ZELENÁ BARVA - pro záznamy z vyúčtování
  • HNĚDÁ BARVA - pro záznamy ošetřovatelské dokumentace
  • MODRÁ BARVA - pro záznamy nutriční dokumentace
  • BÍLÁ BARVA - pro všechny ostatní záznamy

 

Barvy si můžete nastavit i u oblastí záznamů péče v sociální dokumentaci a u kategorií ostatní dokumentace. Barvy můžete nastavit v Nástroje - Nastavení Klienti. 

 

Nyní můžete tisknout i starší plány péče.

Přidali jsme možnost tisku starších plánů péče. Jak na to? Na kartě klienta v sekci plánů péče klikněte na tlačítko Historie a v něm vyberte plán s datem ke kterému ho potřebujete vytisknout. Pod tabulkou je pak tlačítko pro tisk.

 

Od teď můžete na pojišťovnu vykazovat i typ dávky 98 (ambulantní smíšená).

Nově umíme z CYGNUS 2 vykazovat na pojišťovnu i typ dávky "ambulantní smíšená" (s označením 98). Pokud ho tedy máte s pojišťovnou nasmlouvaný, můžete jej začít používat. Změnu formátu najdete v nastavení zdravotnického pracoviště.

 

Při spuštění číselníku plánu péče se nyní  po výběru oblasti ihned otevře záložka s činnostmi.

Nastavení činností v číselníku plánu péče je zase o něco jednodušší. Při spuštění tohoto číselníku stačí vybrat oblast plánu péče a záložka s činnostmi se ihned otevře, aniž byste ji museli hledat.

 

Právo "Sociální dokumentace - Číselníky a nastavení" nově uživateli zobrazí sekce nastavení číselníků plánu péče, plánu rizik a oblastí záznamů péče v "Nastavení - Klienti" a umožní jejich úpravu.

Toto právo uživateli nově zobrazí sekce nastavení číselníků plánu péče, plánu rizik a oblastí záznamů péče v "Nastavení - Klienti" a umožní jejich úpravu.

 

Nově je Vám k dispozici v programu sekce Upozornění, kde můžete rychle zjistit, u kterých klientů je nutné zrevidovat uživatelské formuláře, které mají vyplněné na kartě.

 

Terénní péče

Nyní máte možnost sledovat důvody ukončení klienta.

Chcete mít přehled o tom, z jakého důvodu jste klienta ukončili? Přidali jsme pro Vás novou funkci zadávání a sledování důvodů ukončení. V Nástroje - Nastavení - Klienti - Osobní údaje – Důvody ukončení si můžete zadat požadované důvody ukončení. Tyto důvody pak budete vybírat při ukončování klientů. Následně se můžete ve Statistiky – Klienti – Osobní údaje rychle podívat jaké jsou nejčastější důvody ukončení u Vašich klientů ve vybraném období.

 

Nově máte možnost zobrazit statistiku péče dle jednotlivých obcí.

Sledujete kolika klientům jste poskytli péči v jednotlivých obcích? Pokud ano, tak se Vám bude hodit nová statistika Poskytnutá péče dle obcí klientů, ve které najdete seznam obcí, ve kterých poskytujete péči a k nim seznam klientů s objemem poskytnuté péče (počet návštěv za klientem, celková poskytnutá doba péče a počet najetých km za klientem). Statistiku najdete v sekci Statistiky - Klienti - Ošetřovatelská dokumentace - Poskytnutá péče dle obcí klientů

 

Ostatní dokumentaci nově můžete napojit na zdravotnické pracoviště, záznamy tak můžete tisknout spolu se záznamy z ošetřovatelské péče a také exportovat medikaci do šablon.

 

Průběh poskytování péče je nyní na kartě klienta na jednom místě.

Na kartu klienta jsme přidali novou sekci, ve které uvidíte záznamy ze všech oblastí přehledně na jednom místě. Nemusíte tak důležité informace dohledávat na více místech.

 

Nově se klienti v plánu návštěv načítají dle času návštěvy ne abecedně. 

Vylepšili jsme načítání návštěv u klientů do Plánu návštěv. Nově je kladen větší důraz na návštěvy, které jsou naplánované na přesný čas či mají zadanou prioritu. Klienti se tak nebudou již načítat abecedně, ale návštěvy budou mnohem přesněji rozřazovány.

 

Zaměstnanci

Při ukončení zaměstnance nyní máte možnost zadat datum, ke kterému se smlouva automaticky ukončí.  

Zjednodušili jsme ukončení zaměstnance v CYGNUS 2. Zrušení uživatelského účtu a smazání zaměstnance z docházkové čtečky za Vás provedeme automaticky v jednom kroku společně s ukončením smlouvy. Vy si jen vyberete datum, ke kterému se to má provést.

 

Nyní máte možnost zcela vymazat původní naplánované směny když zaměstnanci měníte pracovní skupinu.

Pokud měníte zaměstnanci pracovní skupinu, díky čemuž se mění i jeho plán směn, nově nemusíte pouze přebírat jeho původní směny, ale máte možnost původní naplánované směny zcela vymazat.

 

 

Při tisku realizace ošetřovatelské péče si nově můžete zvolit, že chcete tisknout jen záznamy od určitého pracovníka.

 

Seznam podporovaných odborností nyní obsahuje odbornost 928.

Do seznamu podporovaných odborností, na které je možné v CYGNUS 2 vykazovat péči, jsme přidali odbornost 928, která se používá u klientů, kteří mají domácí umělou plicní ventilaci a současně jsou tito klienti pojištěnci VOZP. Pro její aktivaci je nutné založit nové zdravotnické pracoviště s touto odborností.

 

Koeficient navýšení je nyní možné sledovat v sekci statistiky.

V sekci Statistiky- Klienti najdete nově vytvořenou statistiku, která Vám pomůže lépe řídit Vaši agenturu. Ve statistice najdete vše co je nutné pro sledování péče s ohledem na tento koeficient.


 

Ve výchozím stavu se do statistiky započítávají data z vykázaných dávek se zohledněním opravných dávek. Máte nicméně možnost zohlednit i poukazy z nevykázaných období, abyste mohli podniknout potřebné kroky k ovlivnění výsledků. Statistika má dále možnost nastavení, zda se mají zohledňovat pouze základní nebo všechny diagnózy.

 

Ostatní

Nově se po kliknutí na tlačítko "maximalizovat" okno roztáhne na celou obrazovku a nemůže dojít k nechtěnému posunutí.

Opravili jsme chování oken po maximalizovaní na celou obrazovku. Náhodným posunutím maximalizovaného okna mohlo dojít k zvětšení pracovní plochy. Toto zvětšení mohlo způsobovat potíže při práci v podobě skrytých částí oken nebo bylo nutné používat posuvníky na krajích obrazovky. Pro zmenšení na původní velikost stačí použit to samé tlačítko. Velikost okna lze také měnit dvojklikem kdekoli v modrém záhlaví okna.