Vydali jsme novou aktualizaci pro CYGNUS 2, podívejte se na všechny novinky, které přináší:


OBSAH


 

Klienti

Plán kontrol a vyšetření již zobrazuje pouze aktuální klienty.

Ordinace lékaře - Plán kontrol a vyšetření, v této sekci můžete připravovat a tisknout plánované kontroly u praktických lékařů, specialistů a zadávat příkazy ke zdravotnímu transportu, poukazy K a Z. Plán nově zobrazuje pouze aktuální klienty, kromě bývalých.

 

Nově se u příkazu ke zdravotnímu transportu tiskne i slovo datum.

Na příkazu ke zdravotnímu transportu by měl lékař uvádět u svého podpisu i datum kdy příkaz vytváří. Abychom zabránili tomu, že na datum budou lékaři zapomínat, nově tak vedle podpisu tiskneme i slovo "datum". 

 

Tisková sestava přehled cest pracovníka od teď místo času návštěv obsahuje časy jednotlivých cest, máte možnost zobrazit výkony klientů a nově taky můžete tisknout souhrn km za jednotlivé pracovníky.

Do tiskové sestavy Přehled cest pracovníka (realizace ošetřovatelské péče-operace-kniha jízd-tisk-přehled cest pracovníka) jsme přidali několik novinek:

  • Místo času návštěv tiskneme časy jednotlivých cest,
  • Přidali jsme novou volbu Zobrazit výkony klientů,
  • Přidali jsme volbu Tisknout souhrn kilometrů za jednotlivé pracovníky.

 

Věříme, že tyto úpravy Vám více pomohou při vytváření cestovních příkazů i následném výpočtu náhrad za cesty zaměstnancům.

 

Uživatelské formuláře nyní můžete vyplňovat přímo při zápisu ošetřovatelské realizace. Nemusíte se překlikávat na kartu klienta.

Pokud využíváte uživatelské formuláře (nápověda zde) nově je budete moci vyplňovat přímo v rámci zápisu ošetřovatelské realizace. Nebude tak nutné kvůli formuláři překlikávání na kartu klienta. Vše vyplníte pohodlně při jednom zápisu.

 

 

 

Při plánování výkonu 06319 – Fyzická asistence nově můžete v nastavení zdravotnického pracoviště zvolit, aby se návštěva spolupráce zobrazovala i v Plánu návštěv.

U výkonu 06319 došlo k několika změnám:

  • V nastavení zdravotnického pracoviště nově můžete zvolit, zda chcete, aby se návštěva spolupráce zobrazovala i v Plánu návštěv. V případě, že spolupráci vykonává osoba, kterou nevedete v C2, není nutné pro ni návštěvu plánovat.
  • Pokud i nadále budete plánovat návštěvu spolupráce, bude se jméno spolupracující sestry automaticky propisovat do záznamu ošetřovatelské intervence.
  • Výkon se již neplánuje na poukazu přes zatržítko, ale nově jako standardní intervence.

 

Pokud tento výkon máte zadaný na aktuálních poukazech, není nutné je ručně měnit, úpravy proběhnou automaticky.

 

Plán návštěv nově obsahuje kontrolu naplánovaných návštěv.

Do Plánu návštěv jsme přidali kontrolu, kterou najdete pod tlačítkem operace.  Program kontroluje:

  • že klient nemá naplánovanou návštěvu na poukazu, do které není zařazen
  •  že klient nemá naplánovanou návštěvu na poukazu na den, kdy se terén nemá podle nastavení nabízet
  • že nemá klient naplánovanou návštěvu na dobu přerušení péče

 

 

MůjCygnus.cz

Pro přístup do MůjCygnus.cz musíte novému uživateli kromě zatržítka v nastavení uživatele povolit tuto sekci i v jeho šabloně oprávnění.

Pokud budete chtít novému uživateli povolit přístup do mujcygnus.cz je nutné kromě zatržítka v nastavení uživatele povolit tuto sekci i v jeho šabloně oprávnění. Stávajících uživatelů, kteří se do mujcygnus doposud přihlašují se tato změna nedotkne. 

 

 

Návštěvy s vyšší prioritou jsou nyní barevně zvýrazněny.

Upravili jsme zobrazování návštěv v můjcygnus. Pokud u návštěv používáte priority, nově tak budou zvýrazněny i v můjcygnus, takže je sestřičky snáze rozeznají.

 

 

Zaměstnanci

Porovnání výkazu s měsíčním plánem se při tisku na černobílé tiskárně tiskne tak, aby byli dobře vidět směny ve dnech, ve kterých se liší výkaz od plánu.

Upravili jsme tiskovou sestavu Porovnání výkazu s měsíčním plánem tak, aby i při tisku na černobílé tiskárně byly dobře vidět směny ve dnech, ve kterých se liší výkaz od plánu.