Vydali jsme novou aktualizaci pro CYGNUS 2, podívejte se na všechny novinky, které přináší:

 

OBSAH

Ostatní

Vyhledávání nově ignoruje diakritiku

Nově se v přehledech klientů, žadatelů, zaměstnanců a skladových položek při vyhledávání ignoruje diakritika. Tím pádem je nalezení klienta či zaměstnance zase o něco jednodušší.

 

 

U uživatelských práv se nově zobrazují jejich popisy

Nastavujete přístupová práva uživatelům CYGNUS 2? Stalo se Vám někdy, že netušíte co všechno dané právo ovládá? Abyste to měli jednodušší, přidali jsme ke všem právům popis. Pro zobrazení popisů práv je nutné zatrhnou volbu Zobrazit popis, která se nachází vpravo nahoře. 

 

Opravit povolená práva 
Bezpečnost 
Klient 
Přehled přítomno st 
Vyúčto vání 
Finanční depozi ta 
Hmotná depozita 
Plán návštěv 
X Pr erusen pece 
Sociální dokumen tace 
Oše třo vatelská dokumen tace 
Nu tričnĺ dokumen tace 
Or dinace lékaře 
Osta tnĺ dokumen tace 
Klienti 
Zadejte text pro 
Najít 
Llmožnĺ nastavovat další oprávnění pro část Klient. Povolením tohoto práva v 
kombinaci s nastavením uživatele jako administrátora je povolení nastavovat 
opravnenł. 
Správa klientů 
Umožní přidat či odebrat klienta z poskytované služby, umožní spravovatjeho 
základní údaje 
Zobrazit rodné číslo 
Zobrazí rodné číslo v programu a vybraných tiskových sestavách. 
Zdravotnické údaje 
Umožní přidávat a jinak upravovat zdravotní pracoviště, dietu a pojišťovnu klienta. 
Kontaktní oso by 
Zobrazí stejnojmennou sekci v kartě klienta a umožní přidávat a jinak upravovat 
kontaktní osoby 
Adresy 
Zobrazí stejnojmennou sekci v kartě klienta a umožňuje opravu všech adres klienta. 
Průkazy 
Zobrazí stejnojmennou sekci na kartě klienta »uze k nahliženĺ. 
Zobrazit popis práv 
••C Povoleno 
••C Povoleno 
••C Povoleno 
••C Povoleno 
••C Povoleno 
••C Povoleno 
••C Povoleno

 

 

 

 

Klienti

K objektivním hodnotám můžete psát i poznámku

Zadávání objektivních hodnot jsme rozšířili o možnost napsání poznámky. Takže si například k tělesné teplotě můžete poznamenat "Vysoká teplota – podán Paralen" nebo u pulsu "Nepravidelný" atd. Díky tomu bude vaše ošetřovatelská dokumentace zase o kousek přehlednější, protože změřená hodnota a tento Váš popis vždy zůstanou u sebe.

 

e Přidat objektivní hodnoty 
Jednotka 
mm 
Tlak krve 
Püs 
Tělesné te*ta 
Hodnota glykémie 
Hodnota 
38,5 
Hodnota 
poznámka 
Neva videhý 
Vyscká teplota — podán paralen 
S torno

 

 

V tiskové sestavě Denní plán návštěv se návštěvy více rozlišují

Upravili jsme tiskovou sestavu Denní plán návštěv tak, aby byly jednotlivé návštěvy klientů od sebe lépe oddělené.

 

Ošetřovatelskou překladovou zprávu najdete v programu na jiném místě

Pro zvýšení přehlednosti jsme přesunuli Ošetřovatelskou překladovou zprávu ze sekce Ošetřovatelské anamnézy do hlavního menu na kartě klienta pod Ošetřovatelskou anamnézu.

 

Karta klienta 
Osobní údaje 
Finanční depozita 
Hmotná depozita 
Sociální do ku mentace 
OšetřovateL do ku mentace 
Základní údaje 
Ošetřovatelská anamnéza 
Ošetřovatelská 'řekladová zpráva 
Osetrovate 
Přehled naplánovaných intervencí 
Realizace ošetřovatelské péče 
Objektvnĺ hodnoty 
Uživatelské formuláře 
Uživatelské údaje 
Nutriční do ku mentace 
Ordinace lékaře 
Ostatní do ku mentace 
Jalová Kateřina 
Datum narození: 15.2.1905 
Ošetřovatelská překladová zpráva 
Překlad kam 
Domov pro seniory, Budova B 
Zdravotnické pracoviště: 913 - Budova A

 

 

Můžete hromadně tisknout formuláře v Sociální dokumentaci

Nově je možné hromadně tisknout formuláře v sociální dokumentaci. Oceníte to hlavně v případech, kdy je tisknete jen jednou za delší období pro více klientů.

 

 

Do statistiky nástupů a ukončení klientů jsme přidali MÍSTO

Nově je možné ve statistikách filtrovat dle MÍSTA poskytování sociální služby (zařízení). Umožní vám to zasílat podrobnější statistiky zřizovateli, nebo do výročních zpráv atd. 

 

 

Do ústřižku z Výplatnice můžete vložit další podpisy

Tisknete ústřižky z Výplatnice důchodů pro klienty? Doposud se zde podepisoval jen klient a ústřižek neměl všechny náležitosti finančního dokladu. Nově jsme proto přidali možnost nastavení až pro 4 podpisy, aby se zde mohli podepsat i další odpovědné osoby (vyplatil, svědek atd).

 

 

Při realizaci intervencí můžete měnit jejich výchozí dobu trvání

Nově můžete v nástroji Přidat naplánované intervence změnit dobu jak dlouho péče u daného klienta trvala. Počet minut můžete měnit pomocí tlačítek + a - nebo ji můžete rovnou zapsat do žluté buňky. To využijete zejména v případech, kdy jste se klientovi neplánovaně věnovali déle nebo naopak kratší dobu, než je nastaven váš výchozí čas intervence.

 

Přidat naplánované intervence 
6.10.2020 
Zařízení a oddělení: Domov pro seniory 
Čas: 06:00 pracovnic: 
Jalové Kateřina 
Jalová Kateřina 
svá Katena 
Jalové Kateřna 
Datum nar— 
15.2.1905 
15.2. 1905 
15.2.1905 
15,2. 1905 
Intervence: 
Oddělení, pokoj 
sudova B 
Sudova E 
B-I&va B 
Budova B 
. dle orcinace lékaře (Ráno) 
aplikace léků P.O. dle ordinace lékaře (poledne) 
I aplikace léků P „O, dle ordinace lékaře (Večer) 
aplikace léků P,O, dle ordinace lékaře 
Zobrazit: Celý den 
12 
8 
10

 

 

Můžete přepočítat důchody podle nových pravidel o valorizaci

Jako každý rok, i letos najdete v nástroji ke změně příjmů možnost přepočtu důchodů podle nových pravidel o valorizaci. Celý postup najdete v nápovědách: Jak valorizovat důchody? Nezapomeňte, že výpočet je v každém případě nutné zkontrolovat s výměrem o výši důchodu.

 

 

Ve valorizace už neuděláte chybu

Stalo se vám někdy, že jste při valorizaci omylem uložili nové důchody s nulovou částkou a poté jste museli vše složitě opravovat? Nově vás CYGNUS při každoroční valorizaci upozorní na nesprávný postup v okamžiku, kdy byste chtěli uložit nový výměr důchodu s nulovou částkou. 

 

 

Tisková sestava Výčetka ve Výplatnici a Vyúčtování obsahuje nové bankovky

Nově máte možnost v tiskové sestavě Výčetka ve výplatnici použít i bankovky o hodnotě 2 000 Kč a 5 000 Kč.

 

 

Zaměstnanci

Nové možnosti zobrazení v přehledu přítomných zaměstnanců

Nově máte možnost omezit seznam zaměstnanců v Přehledu přítomných zaměstnanců podle nových práv na provozy, které se zohledňují pouze v tomto nástroji. Díky tomu můžete například omezit přehled jen tak, že zaměstnanec uvidí jen své spolupracovníky. Jak na to? V nastavení práv každého uživatele v sekci Zaměstnanci je nové přístupové právo Provozy – přehled přítomných zaměstnanců, zde vybere provozy, ze kterých smí vybraný uživatel vidět zaměstnance.

 

Opravit přístupová práva 
Bořek Bořivoj 
Zařízení 
Zaměstnanci 
•C Provozy 
Provozv - přehled přitomnúch zaměstnanců 
Provozy - přehled přitomných zaměstnanců 
Provozy - ĽieNed přítomných zarněstnanců 
@ Domov seniory 
Sestry - Patro X 
Sestry - patro B 
••/ Povokno

 

 

Úprava exportu DPP a DPČ do Vemy a Avensia

Exporty do mzdových programů Vema a Avensio jsme rozšířili o možnost nastavit různé mzdové složky pro pracovní smlouvy, DPP a DPČ. Díky tomu nebudete muset exportovat tyto různé pracovní poměry vícekrát.

V exportech je možné nastavit odlišné mzdové složky pro pracovní smlouvu, DPP a DPČ u těchto položek: 

  • Avensio: Celkem odpracováno, Odpracovaná doba
  • Vema: Celkem odpracováno, Odpracovaná doba, Počet odpracovaných dní

Nastavení se provádí v Nastavení – Zaměstnanci -> Rozpis služeb a docházka -> Export do mzdového programu

 

 

Měsíční plán nově obsahuje i naplánované vzdělávací aktivity zaměstnanců

Nově jsme v měsíčním plánu modrou barvou orámovali dny, na které má zaměstnanec naplánované vzdělávací aktivity (např. školení, konferenci...). Pokud chcete aktivity v plánu propisovat, toto nastavení můžete provést pro každou aktivitu zvlášť v okně Vzdělávací harmonogram organizace:

  • editací konkrétní aktivity a zatržením volby Zobrazit v měsíčním plánu 
  • nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na vzdělávací aktivitu v seznamu a výběrem položky v menu Zobrazit v měsíčním plánu

Měsíční plán 
X aloi 
Za městnanec 
ý AbÉ 
Zůna Abis 
Jné... 
Provozy: 
Všechny 
4 
Období: 2020 
Zobrazit navazuýcí týdny 
+1- 
-338:00 
-338:00 
-163:00 
-163:00 
238:00 
238:00 
1 
9:30 
2 
R8 
9:30 
3 
X 
5 
9:30 
9:30 
Najt 
6 
R8 
9:30 
8 
9:30 
9 
R8 
9:30 
9: 30 
11 
12 
9:30 
9: 30 
13 
9:30 
30 
14 
9:30 
9: 30 
15 
9:30 
30 
16 
R8 
9:30 
9: 30 
17 
18 
19 
9:30 
9:30 9:30 9:30 
R.nn mm 
R.nn R.nn

 

 

 

Upravili jsme zobrazení provozů v měsíčním plánu směn

Zobrazujete si v plánech směn všechny provozy? Pokud jste v nastavení přidali nový provoz, nebo pracovní skupinu nastavil se filtr provozů v měsíčním plánu z "Všechny" na "Jiný výběr" a neviděli jste tak všechny zaměstnance.
 Nově již výběr "Všechny" ve filtru provozu zohlední i nově přidané provozy a pracovní skupiny.

 

 

Snadné vyhledávání zaměstnanců v rozpisech služeb

Stává se Vám, že potřebujete rychle najít zaměstnance v dlouhodobém nebo měsíčním plánu? Pro tyto případy jsme Vám přidali možnost vyhledávání. Jak na to? Vedle tlačítka s výběrem provozů je nově ikonka lupy. Po kliknutí na tuto ikonku se Vám zobrazí vyhledávací políčko. Pokud budete chtít vyhledávání skrýt, tak opět klikněte na tlačítko lupy. Stejných výsledků dosáhnete i pomocí kombinace kláves CTRL+F.

 

 

Můžete nastavit řazení zaměstnanců na tiskových sestavách Plán směn na provozu a Plán dovolené na provozu

Do těchto dvou tiskových sestav jsme přidali volbu, jak se mají zaměstnanci řadit. Zda podle pořadí zaměstnanců, jak máte nastaveno a vidíte v plánech nebo abecedně dle příjmení a jména zaměstnance. 

 

 

Zaměstnance můžete filtrovat dle stavu úvazku

Potřebovali jste nastavit v přehledu zaměstnanců složitější filtr a chyběla Vám možnost filtrovat dle stavu úvazku? Nově je to již možné, protože jsme přidali stav úvazku do rozšířeného filtru. Nově je také možné stav úvazku vložit jako sloupec do přehledu zaměstnanců. 

 

 

Přehlednější objednávka stravy v Můj Cygnus

Nově se v objednávkách stravy v Můj Cygnus barevně zvýrazňují svátky a víkendy. Díky tomu by se mělo snížit riziko, že si zaměstnanci omylem objednají jídlo na den, kdy je svátek a oni do práce nejdou. 

 

 

Barvy směn a výjimek v uzavřeném období Rozpisu služeb se nemění

Abychom zpřehlednili orientaci v uzavřeném dlouhodobém a měsíčním plánu, tak se barvy směn a výjimek nemění po uzavření plánu na šedou, ale zůstávají barevné, tak jak jste zvyklí.

 

 

Přejmenovali jsme funkci Ukončit pracovní smlouvu

Přejmenovali jsme funkci "Ukončit pracovní smlouvu" na "Ukončit/přerušit pracovní smlouvu", aby pro Vás bylo jasnější kdy tuto funkci použít.