Ostatní

Aktualizace k evidenci testování COVID v CYGNUS 2 provedena 

 

Plníme, co jsme slíbili a aktualizovali jsme Vám systém CYGNUS tak, jak jsme včera avizovali.  

 

Touto aktualizací chceme docílit, abyste věděli, koho je daný den potřeba otestovat a mohli jste si zaevidovat všechny údaje, které budou následně použity pro vedení zdravotnické dokumentace a vykázání dávek na ZP. 

 

Aktualizace Vám tedy přináší následující vylepšení požadavky VZP: 

  • U testů je možné evidovat, o jaký test se jedná (POC, PCR aj.). Díky tomu si můžete evidovat nejen testy, které budete vykazovat na ZP. 
  • Přidáváme čas provedení testu a jméno pracovníka, který provedl a vyhodnotil test. 
  • Přidáváme identifikaci použitého testu pro možnost ověření, že byl řádně použit a spotřebován test dodaný smluvním partnerem ZP. 
  • V přehledu klientů i zaměstnanců si můžete zobrazit sloupce, které Vám řeknou, kdy naposledy byl u dané osoby proveden test a s jakým výsledkem. Díky tomu budete vědět, koho je daný den potřeba znovu otestovat. 
  • Klienty si můžete filtrovat podle zařízení a oddělení. 
  • Vylepšili jsme způsob zadávání provedených testů – buď po jednom, nebo dávkově. 
  • Tisk zdravotnické dokumentace v rozsahu tohoto jednoho úkonu pro klienty. Stačí doplnit podpis pracovníků a založit.  
  • Přenos záznamů o provedených úkonech do ošetřovatelské dokumentace jednotlivých klientů, které se pak stanou součástí vedené dokumentace. V případě, že dokumentaci elektronicky podepisujete, stačí tyto úkony následně podepsat a nemusíte je tisknout. 

 

 

 

V další aktualizaci, která vyjde nejpozději do konce listopadu 2020, pak pro Vás připravíme, jak jsme již předesílali, následující funkčnosti, které budou navazovat na všechna již pořízená data: 

  • Tisk zdravotnické dokumentace v rozsahu tohoto jednoho úkonu pro zaměstnance. Stačí doplnit podpis pracovníků a založit.  
  • Tvorbu dávek na jednotlivé zdravotní pojišťovny včetně faktur. 

 

 

Máme spoustu zpětných reakcí a moc za ně všem děkujeme! Pokud se objeví další nové skutečnosti, nebo pokud budete mít další nápady, jak bychom Vám dokázali Vaši práci ještě ulehčit, dejte nám prosím vědět.  

 

Jsme tu pro Vás! 

 

 

Váš tým IRESOFT CYGNUS.