V této nápovědě naleznete informace, jak naložit s mimořádným příspěvkem k důchodu, který schválila vláda České republiky a který bude vyplacen v prosinci 2020.


Mimořádný příspěvek bude možné použít dvěma způsoby. 

1. vložit příspěvek k důchodu na finanční depozita klientů

2. zpracovat příspěvek ve výplatnici a vyplatit přeplatek na základě nastavení výplatniceOBSAH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak vložit mimořádný příspěvek k důchodu na finanční depozita klientů:


 • Otevřít finanční depozita - Kde? Klienti > Finanční depozita
 • Z nabídky vyberte finanční depozitum na které chcete částku vložit
 • Přes zelené + zadejte příjmový doklad
 • Zvolte Pouze klienti na dokladu
 • Klikněte na Hromadné zadání 
 • zadejte částku 5.000,-
 • klikněte na Další
 • Vyberte klienty, kterým chcete částku na FD vložit (můžete použít filtr)
 • Potvrďte kliknutím na OK 
 • Po zkontrolování, zda máte zadány všechny klienty, klikněte na Další
 • Zapište hromadný text a zvolte způsob platby bezhotovostně
 • Kliknutím na OK máte hotovo


Pokud využíváte nástroj načítání plateb do souboru, můžete postupovat podle tohoto návodu: JAK NAČÍST PLATBY Z BANKY DO DEPOZIT ZE SOUBORU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


!!! POZOR - POSTUPUJTE OPATRNĚ A PEČLIVĚ - CHYBY PŘI HROMADNÉM ZADÁNÍ NENÍ MOŽNÉ HROMADNĚ ODSTRANIT !!!


Postup jak hromadně zadat mimořádný příspěvek klientům - příspěvek bude zahrnut do výplatnice a vyplaceno jako přeplatek na základě nastavení výplatnice.

 • Otevřít hromadný nástroj na změnu příjmů - Kde? Klienti > Hromadné nástroje > Změnit příjmy
 • Vyberete období Prosinec 2020
 • Zvolte složku příjmů - Zvláštní příspěvek k důchodu
 • Vyberte klienty u kterých chcete změnu Jiného příjmu zadat
 • Klikněte na operace > Hromadně změnit částky > zadejte 5.000,-
 • Zkontrolujte sloupec "Nová hodnota"
 • Klikněte na OK a potvrďte, že chcete zadat změny do Prosince 2020

Na prosinec 2020 máte úspěšně zadaný mimořádný příspěvek. Nyní je potřeba změnit příjmy od 01/2021, aby mimořádný příspěvek nefiguroval v dalších měsících.

 • Znovu si otevřete hromadný nástroj na změnu příjmů - Kde? Klienti > Hromadné nástroje > Změnit příjmy
 • Vyberete období Leden 2021
 • Zvolte složku příjmů - Zvláštní příspěvek k důchodu
 • Vyberte klienty u kterých chcete změnu Zvláštního příspěvku k důchodu zadat
 • Klikněte na operace > Hromadně změnit částky > zadejte -5.000,-
 • Klikněte na OK 
 • Klikněte na OK a potvrďte, že chcete zadat změny do Ledna 2021


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Otázky a odpovědi k mimořádnému příspěvku 5.000,-:


Kdo dostane příspěvek 5000 Kč k důchodu?

Příspěvek bude vyplacen ke všem starobním, invalidním (1. 2. i 3. stupeň), sirotčím i vdovským a vdoveckým důchodům. V případě, že někdo pobírá důchody dva (např. starobní a vdovský), náleží příspěvek jen jednou. 


Musím o příspěvek žádat? 

Ne, nemusíte, přijde vám automaticky v prosinci vedle běžné výplaty důchodu. 


Jak mi bude příspěvek vyplacen? 

Přijde vám na stejný účet nebo adresu, kam vám chodí důchod. Kdy příspěvek dostanu? Příspěvek dostanete v prosinci. OSSZ začnou příspěvek vyplácet nejdříve 1. 12. 2020, nejpozději 4. 12. 2020. Výplata bude rozložena do 10 pracovních dnů. Bude pár dnů trvat, než vám peníze dorazí. 


Půjdu do důchodu teď v listopadu, vztahuje se na mě příspěvek? 

Pokud jste požádali o důchod do 30. 11. 2020 s termínem přiznání důchodu od 30. 11. nebo dříve a bude vám zpětně přiznám, pak obdržíte příspěvek dodatečně. 


Pobírám příspěvek na bydlení. Bude se těch 5000 Kč počítat do příjmu? 

Ne, příspěvek k důchodu se nebude započítávat k příspěvku na bydlení a dalším dávkám. Nebude ani podléhat exekuci. 


Zdroj: Tiskové oddělení MPSV 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tisková zpráva z MPSV 


5000 korun pro všechny důchodce podpořil i Senát. Příspěvek bude vyplacen do konce roku


Po vyslovení souhlasu poslaneckou sněmovnou dnes podpořil návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 5000 Kč všem důchodcům také Senát. Už zbývá jen, aby zákon podepsal prezident republiky. Cílem návrhu je rychle pomoci těmto ohroženým skupinám, zejména seniorům, na které velmi negativně dopadají důsledky pandemie COVID-19. Příspěvek bude vyplacen ještě před koncem tohoto roku. 


„Pandemie COVID-19 dopadá obzvláště tíživě na ty, kteří se svými příjmy sotva vyjdou i za normální situace. Jsou to nejen senioři, ale také invalidé, vdovy, vdovci a sirotci. Pandemie s sebou přinesla nejrychlejší tempo zdražování za poslední roky, a to oni ve své peněžence pociťují při každém nákupu. Navíc jim letos přibyly další výdaje spojené s ochranou vlastního zdraví. Proto jsem se rozhodla navrhnout tuto mimořádnou pomoc, která musí být rychlá. Jsem tedy ráda, že můj návrh získal podporu v obou komorách parlamentu a tato finanční pomoc se dostane k potřebným velmi rychle,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). 


Parametry jednorázového příspěvku: 

 • Jednorázový příspěvek má příjemcům důchodů pomoci ještě tento rok. 
 • Příspěvek se týká všech příjemců důchodu, pomůže 2,4 milionům starobních důchodců, více než 400 tisícům invalidních důchodců, 24 tisícům vdovců a vdov a téměř 33 tisícům sirotků. 
 • Při případném souběhu několika typů důchodů bude příspěvek vyplacen pouze jednou.
 • Příspěvek bude vyplacen automaticky. Nebude tak nutné o něj žádat a částka se bude vyplácet celá najednou. • Příspěvek nebude moci zabavit exekutor, nebude podléhat dani z příjmu, ani se nebude započítávat jako příjem pro účely stanovení nároku na sociální dávky. Nikomu se tak kvůli nezkrátí například příspěvek na bydlení.


Zdroj: Tiskové oddělení MPSV  - 13.11.2020


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvek k důchodu 2020


Dne 1. 12. 2020 nabude účinnosti zákon č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Výplata příspěvku důchodcům je avizovaná již delší dobu a v této souvislosti se vyskytuje řada otázek. V sociálních službách převažuje dotaz, zda „může pobytová sociální služba (DS, DZR) zohlednit příspěvek na úhradu pobytu u klienta, který má nedostatečný příjem pro zaplacení úhrady za pobyt, a sociální služba v souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách mu ponechává 15 % z jeho příjmu“.

Jednoznačnou odpověď dává ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 469/2020 Sb., které uvádí, že: „Zjišťuje-li se pro účely jiných právních předpisů výše příjmu, k příspěvku se nepřihlíží.“ Podle odst. 2 téhož ustanovení příspěvek nelze postihnout ani výkonem rozhodnutí.

Jak uvádí důvodová zpráva, bylo by v rozporu s účelem příspěvku, aby tento mimořádný a jednorázový příjem byl krácen, ať již přímo, tj. výkonem rozhodnutí, nebo nepřímo tím, že důsledkem vyplacení této mimořádné dávky by bylo zkrácení jiné sociální dávky (nebo zánik nároku na ni) závislé na výši příjmu (například příspěvku na bydlení). Příspěvek nebude podléhat ani dani z příjmu, neboť je podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.

 

Závěr: „Zohlednění“ tohoto zcela mimořádného příjmu klientů pobytových sociálních služeb by zcela popřelo účel poskytnutí příspěvku a bylo by v příkrém rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 469/2020 Sb. Klient, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby, tedy zásadně není ani povinen doložit změnu ve svém příjmu, která nastala poskytnutím tohoto příspěvku k důchodu, ačkoliv mu to jinak ukládá § 73 odst. 5 zákona o sociálních službách. Stručně řečeno: pro poskytovatele pobytových sociálních služeb příspěvek „neexistuje“.

 

 

Zdroj: Časopis Sociální služby, prosinec 2020

Text: JUDr. Vladimír Hort, právník APSS ČR