OBSAH

Klienti

Vyměnili jsme výkon 99946 za 99949

Přidali jsme výkon 99949, který slouží od 16.12.2020 k vykazování testování COVID pro klienty. Nahradili jsme jím původní výkon 99946, takže testy můžete zaznamenávat do tabulky Testování COVID tak, jak jste byli zvyklí. Dávky na pojišťovnu se dál budou vytvářet automaticky při klasickém vykázání. K testování zaměstnanců se bude řadit výkon 99947, k testování klientů výkon 99949. Více informací najdete v nápovědě pod tímto odkazem.


Vykazování na ZP - nové body výkonů a hodnoty bodu

Od ledna 2021 jsme u jednotlivých zdravotních výkonů aktualizovali jejich body. Proběhla také každoroční úprava hodnoty bodu, kterou máte nasmlouvanou se zdravotní pojišťovnou. Pro rok 2021 jsou dle úhradové vyhlášky pro jednotlivé odbornosti nastaveny tyto hodnoty bodů:

913 a 004 - 1,16 Kč

925 - 1,06 Kč za výkony a 1,00 Kč za cesty

902 - 0,81 Kč za výkony a 1,00 Kč za cesty 

926 - 1,03 Kč

Jak si upravíte hodnotu bodu, najdete v této nápovědě.


Pro odbornost 913 jsme připravili nový nástroj, díky kterému budete mít větší přehled o vyúčtování na pojišťovny  


Nový nástroj Vám umožní:

  • mít přehled o klientech a částkách za péči, které se chystáte vykázat,
  • mít přehled o průměrné vykázané částce za klienta a měsíc v tomto roce, 
  • ohlídat počet unikátních klientů vykázaných na pojišťovnu od počátku roku,
  • ovlivnit množství vykázaných klientů na pojišťovnu.

Více o ovládání nástroje se dozvíte v této nápovědě.


Nově můžete používat zdravotní výkon 09115

Jakmile si s pojišťovnou nasmlouváte výkon "09115 - Odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriologické vyšetření", vytvořte si k němu intervenci dle tohoto návodu a můžete ho začít používat.

Vylepšili jsme číselník lékařů

Do číselníku lékařů jsme přidali vyhledávací políčko. Nově tak můžete vyhledávat lékaře například i podle jeho jména nebo adresy. Zároveň jsme číselník upravili tak, abyste měli k dispozici co nejvíce údajů na první pohled. Další výhodou je, že můžete číselník lékařů vyexportovat do excelu s více údaji, než tomu bylo dříve. 

Rychlejší vyplňování textových polí na poukazech DP/FT

Do poukazů jsme k jednotlivým textovým polím (mobilita, smyslové omezení, stav vyžadující FT, apod.) přidali možnost vytvořit si k nim vzorové texty. Díky tomu budete mít poukaz vytvořený rychleji. 

Nově si vytisknete plán kontrol a vyšetření seskupený dle lékaře 

V tiskové sestavě Plán kontrol a vyšetření můžete nově seskupovat klienty podle primárního lékaře. Rozšířili jsme také možnosti seřazení údajů v sestavě.  

Tisk překladové zprávy i bez přiložené anamnézy

Pokud nemáte aktuální ošetřovatelskou nebo nutriční anamnézu, můžete nově vytisknout překladovou zprávu i bez nich. Tuto možnost najdete pod tlačítkem tisku.

Statistika Souhrn dle klientů nově obsahuje i celkový počet vykázaných měsíců všech klientů

Zajímá Vás, kolik kalendářních měsíců jste vykázali za všechny klienty? Nově toto číslo již nemusíte počítat, ale dozvíte se jej ve statistice Souhrn dle klientů v sekci Statistiky - Klienti. Údaj můžete využít při výpočtu výše regulace dle úhradové vyhlášky. 

 

Zaměstnanci

Exportujeme dovolenou v hodinách do mzdových programů

Upravili jsme exporty do mzdových programů tak, aby export lednové docházky proběhl hladce. Exporty budou fungovat bez Vašeho zásahu do nastavení. Pouze u následujících dvou musíte změnit nastavení exportu dovolené ručně:

  • Datacentrum - v nastavení exportu musíte změnit u dovolené formát na Hodiny
  • Mark (od výrobce Valet) - změnit číslo výjimky dovolené z ADOVD na ADOVH a formát ze Dny na Hodiny

Jak správně nastavit export do mezd najdete v této nápovědě.

Nová pole Uživatel a Datum v šablonách dokumentů

Při vytváření šablon najdete nově v oblasti Ostatní zástupná pole pro aktuální datum a jméno přihlášeného uživatele. 

 

Strava

Vylepšené jídelní lístky

V editaci jídelního lístku nově můžete nahrazovat recepturu. Také název jídelního lístku lze nově editovat kdykoliv, i po odepsání výdejky. Ve formuláři individuální stravy jsou doplněné nové informace. Ve formuláři pro přidání individuální stravy je doplněna forma stravy, místo odběru a dietní poznámka klientů.

Vylepšená výdejka

Při přepínání mezi pohledy (Kumulovaný, Po položkách) si program pamatuje naposledy vybranou surovinu. Dále jsme pro lepší přehlednost zvýraznily druhy jídel (snídaně, svačina, atd.). Přejmenovali jsme nástroj v operacích Přidat - Odebrat porce na Aktualizovat suroviny. Vylepšili jsme vyhledávání položek u nahrazování surovin. Jako první se zobrazí vyhledané položky, ve kterých je hledaná fráze v prvním slově. Upravili jsme i tisky, Výdejku dle jídel můžete nově seskupovat dle skupin strávníků i dle variant. Do Rozpisu pro kuchyň a Předvýdejky jsme doplnili součtové řádky porcí a ceny.

Nové informace u strávníků

Do přehledu strávníků jsme přidali nový sloupec s emailem. Rychleji tak zjistíte, kteří strávníci mohou objednávat přes MůjCygnus.cz. Do porovnání docházky jsme doplnili informace o skupině a provozu strávníka. Historii objednávek stravy můžete nově lépe filtrovat.

Nový sloupec v dokladu ve Vyúčtování stravného

V dokladu je doplněn sloupec se stavem po započtení – Saldo. 

 

Sklady


Novinky ve skladech 

Na kartě skladové zásoby v záložce Pohyby je nově zatrženo Zobrazit hodnoty předcházejícího období jako výchozí. Při tisku Výkazu skladu jsme přidali upozornění na neuzavřené období. Na vytištěných dokladech se nově zobrazuje Číslo faktury, Dodací list a Dodavatel. 

 

 

Řízení organizace

Nově rozřazujeme uživatele i dle pracovní pozice 

Při vytváření složek dokumentů a skupin příjemců oznámení lze nově filtrovat i podle pracovní pozice.

K dokumentům můžete nově doplnit průvodní text 

Dokumenty lze nově doplnit o průvodní text, který se zobrazí po najetí myši na ikonku v Přehledu dokumentů.