Ostatní 

Nově můžete vykazovat Vámi koupené testy pod výkonem 99949

Do tabulky testování COVID jsme u zaměstnanců přidali typ testu - POC antigenní test - koupené testy (hrazen čas a materiál, výkon 99949). Použít ho můžete v případě, kdy vykazujete testování, ke kterému jste použili vlastní nakoupené testy.  


Upravili jsme kontrolu rozestupů mezi testováním 

Kontrolu, která hlásí rozestupy mezi provedenými testy, jsme upravili dle platných nařízení. Klienty i zaměstnance je nyní možné testovat s rozestupem 5 dní, na což Vás program upozorní.  


Klienti

Statistika Koeficientu navýšení i pro odbornost 913

Zajímá Vás, jakou budete mít hodnotu bodu a koeficient navýšení pro rok 2021? Víte, že pokud máte více než 25 % klientů se sledovanými diagnózami, tak se Vám navyšuje hodnota bodu i koeficient navýšení? Jaký máte podíl těchto klientů se dozvíte v nové statistice Koeficient navýšení, kterou najdete v sekci Statistiky - Klienti - Vykazování na ZP. Všechna data se načítají z již vykázaných dávek a pro maximální přesnost zde zohledňujeme i opravné dávky. Pokud chcete ve statistice zohlednit i budoucí doposud nevykázané měsíce, zatrhněte volbu Zohlednit poukazy z nevykázaných období. 

Aktualizovali jsme číselník diagnóz MKN-10

Aktualizovali jsme číselník lékařských diagnóz MKN-10, který používáte v Poukazech ORP, DP a FT.

Vylepšená kontrola Poukazů a výkonů u odbornosti 925 

Do Kontroly poukazů a výkonů jsme přidali novou validaci, která kontroluje, zda je v návštěvě umístěn vždy i časový výkon. Nemusíte se tak již bát, že sestřička omylem zaklikne neprovedeno pouze u časového výkonu (a nikoliv u celé návštěvy) a ponechá v návštěvě materiálové výkony včetně vypočtených km. Právě na tyto případy Vás kontrola nově upozorní.


Sklady

Nově můžete ochranné pracovní pomůcky vyřazovat hromadně vrácením na sklad

Ochranné pracovní pomůcky je možné nyní vyřadit hromadně, pomůcky musí mít nastaveno vracení na stejný sklad.

Nové seskupování u tisku Výdejů 

Při tisku Výdejů můžete nově k seskupení použít i kombinaci Příznaku dokladu a Skupiny.

Strava

Jednodušší výběr variant v Přehledu přítomnosti

V přehledu přítomnosti můžete varianty nově vybírat také pomocí zatržítka v postranním jídelním lístku. Výběr zadáním čísla zůstal zachován. 

Zaměstnanci

Nově lze zadat nárok na dovolenou i ve čtvrthodinách

V nároku na dovolenou lze nově zadávat dvě desetinná místa. Díky tomu můžete zadávat nároky i po čtvrthodinách.   


Zobrazení a tisk nevyčerpané dovolené z roku 2020 ve dnech

Pokud jste si vytvořili novou výjimku na čerpání dovolené z roku 2020 ve dnech, nově si ji můžete vytisknout v Plánu dovolené pro zaměstnance i zobrazit v Dlouhodobém plánu. U této výjimky doporučujeme provést následující nastavení:  


Nastavení – Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka – Výjimky, u výjimky pro zůstatek dovolené z roku 2020 vyberte možnost Zobrazit v dlouhodobém plánu společně s dovolenou. 


Takto opravená výjimka se bude zobrazovat společně s výjimkou dovolená v hodinách v dlouhodobém plánu. V případě, že budete dovolenou chtít tisknout v Plánu dovolených, klikněte při tisku u výjimky na "jiné" a můžete si ji vybrat k tisku.