Testování COVID

Nově můžete evidovat a vykazovat Testování COVID cizích osob

Přidali jsme nový nástroj na evidenci a vykazování testování COVID u osob, které nejsou Vašimi zaměstnanci ani klienty. Vykázání na pojišťovnu funguje stejně, jak jste zvyklí u ostatních dávek. Bližší informace najdete v nápovědě pod tímto odkazem.


Rozšířili jsme nastavení výkonů v Testování COVID  

Nově najdete v nastavení Testování COVID možnost si od určitého data skrýt výkon 99946 nebo 99947. Nastavení najdete pod tlačítkem Operace. 


Přidali jsme možnost nastavení minimálního rozestupu mezi testy 

V nastavení Testování COVID si můžete nově nastavit minimální rozestupu mezi testy na libovolný počet dní. Při zadávání testování Vás program upozorní, pokud rozestup nebude dodržen. 


Jak si nabízení výkonů a rozestupů nastavit, najdete v nápovědě ZDE.