Ostatní

Nově máte možnost exportovat data do OK Systému i za rok 2020

Data k vykazování do OK Systém za rok 2020 jsou připravena. V zaměstnanecké části nově dostanete upozornění na nevyplněné hodiny vzdělávání u zaměstnanců, kteří na ně v kartě mají zadaný nárok. Jak data na MPSV vykazovat, najdete v nápovědě pod tímto odkazem: 

MPSV A OK SYSTÉM


Zaměstnanci

Pracovní smlouvy a dohody nově prodloužíte i hromadně  

V Přehledu zaměstnanců najdete pod tlačítkem Končící pracovní smlouvy nový nástroj. V přehledu si smlouvy zobrazíte a můžete je i hromadně prodloužit.
NÁPOVĚDA


Klienti

Nově můžete sledovat počty vykázaných výkonů 06613 u klientů s diagnózou U071

Za každý vykázaný výkon u klienta s diagnózou U071 COVID–19, virus laboratorně prokázán, dostanete dle úhradové vyhlášky kompenzaci 10 Kč za zvýšené náklady na péči. Připravili jsme proto novou statistiku, kde můžete počty vykázaných výkonů u těchto klientů sledovat. Najdete ji v záložce Statistiky -> Klienti -> Vykazování na pojišťovny -> Počty 06613 u klientů s U071. 


Pro odeslání dávek na pojišťovny si nyní můžete nastavit dva různé certifikáty 

Pojišťovna VZP může k odeslání dávek požadovat jiný druh certifikátu, než ostatní pojišťovny. Do nastavení certifikátů jsme proto přidali další kolonku, kam můžete vložit certifikát přímo pro VZP. Nastavení najdete pod jménem přihlášeného uživatele -> Vlastní nastavení -> Osobní certifikáty -> Odeslání dávek na pojišťovnu VZP.


Přidejte si do sloupců ve vyúčtování číslo smlouvy nebo dodatku

V tabulce Vyúčtování si nově můžete přidat sloupce, které zobrazí číslo smlouvy nebo číslo dodatku. Tyto informace se mohou hodit zejména při exportu do Excelu a následném zpracování dat. Sloupec si přidáte přes tlačítko Nastavení pohledů -> Výběr sloupců -> Oblast Vyúčtování.