Domácí péče

Ve statistikách nově najdete podklady pro výpočet výše úhrad 

Ve statistikách klientů najdete společně s koeficientem navýšení nově také podklady pro výpočet výše úhrady a to pod názvem Úhradová vyhláška. Nezapomeňte si v této statistice doplnit údaje za předchozí referenční období. Aktualizované podklady pro výpočet vzdáleností

Mapy, které využíváme pro výpočet vzdáleností, byly aktualizovány. Cesty mezi klienty se tak budou vypočítávat na základě novějších dat.


Pobytová péče

Statistika aktivních klientů nově zohledňuje nepřítomnosti

Ve statistice Aktivní klienti nově najdete data, která zohledňují celodenní nepřítomnosti klientů. Statistika je díky tomu nyní přesnější.


Rozpis zpětně přiznaného PnP je nyní přehlednější

V sekci Vyúčtování najdete v přehledu předpisu péče přehledněji rozepsané částky zpětně přiznaného PnP. V řádku Smluvní předpis se nově zobrazí pouze částka za aktuální měsíc. V řádku Zpětně přiznaný PnP najdete součet za všechny zpětně přiznané měsíce, včetně případného navýšení za první měsíc. Program také nově umí spočítat poměrově navýšení v prvním měsíci, pokud klient nastupuje v průběhu měsíce.


Nové upozornění na nevykázanou realizaci 

V realizaci ošetřovatelské péče funguje nová kontrola. Pokud zadáte realizaci do období, které je již vykázané na pojišťovnu, program Vás upozorní. Kontrola se zobrazí také při tvorbě dávek na pojišťovnu, kde se vždy prověřuje, jestli v předchozím měsíci nezůstala nevykázaná realizace.


Nově dovykážete zdravotní výkony za delší období přehledněji

Ve Vyúčtování na pojišťovnu můžete využít funkci dovykázání za delší období. Pod tlačítkem Operace nově najdete volbu Dovykázání klientů. Za vybrané období se zobrazí klienti, u kterých nejsou vykázány všechny výkony a také klienti, u kterých jste nevykazovali péči vůbec. Klienty můžete jednoduše dovykázat, v pravé části okna vidíte také počet unikátních rodných čísel - klientů, které jste za letošní rok již vykázali. 

Image


Tisková sestava podklad pro výpočet regulačního omezení má nový název

Tiskovou sestavu Podklad pro výpočet regulačního omezení ve Vyúčtování na pojišťovnu, najdete nově pod názvem Souhrn péče dle pojišťoven. 


Testování COVID


Testování COVID - výrobce testu v ISINu

Od počátku června ISIN v žádance požaduje povinné vyplnění výrobce antigenního testu. 15.6.2021 ÚZIS zveřejnil pravidla, na základě kterých jsme mohli údaj přidat i do CYGNUS 2. Nově tak budete mít možnost vybrat výrobce testu přímo při zaznamenání testování v CYGNUSu. Výrobce se pak přenese spolu s ostatními údaji do žádanky v ISIN automaticky. Výrobci testů, které máte zakoupené, se nabízí vždy na začátku seznamu.


Aktualizovali jsme cenu výkonu 99949

Výkon 99949 má od 1.6. novou cenu 201Kč. Částku jsme v programu aktualizovali.


Zobrazte si přehled vykázaných testů podle poskytovaných služeb 

Ve Vyúčtování na pojišťovnu nově najdete pod tlačítkem Operace informace ohledně vykázaného testování COVID-19 rozděleného dle poskytovaných sociálních služeb. V přehledu se vždy zobrazují částky za všechny testy, které již byly vykázány na pojišťovnu. 


Typy testů v Testování COVID mají přehlednější názvy 

V Testování COVID u klientů nově najdete typ testu POC antigenní test - koupené testy (hrazen čas a materiál, výkon 99949), který v tuto chvíli potřebujete vykazovat nejčastěji. Ve výběru zůstal také typ testu POC antigenní test - hrazen ZP (výkon 99946) pro vykázání testů, které jste dostali od společnosti Avenier. Typ testu POC antigenní test - hrazen ZP (od 16.12.2020 výkon 99949, do 4.12.2020 výkon 99946) jsme přesunuli na konec seznamu.


Strava

Kopírování jídelních lístků také s individuální stravou 

V nastavení stravy u variant jídel můžete zadat, aby se při kopii jídelních lístků kopírovaly i individuální varianty. 


Upravena kontrola jídelních lístků 

Pokud Vám u diety, pro kterou existuje objednávka, bude chybět zatržítko, program Vás automaticky upozorní. Program Vás nově upozorní i na ty klienty, kteří mají nastaven druh jídla nad rámec stravovací jednotky. Bližší informace ke konkrétním kontrolám a jejich řešení najdete v nápovědě pod tímto odkazem.


Zobrazení spotřeby i podle skupiny strávníků 

Spotřebu zaměstnanců můžete nyní podrobněji dělit dle volitelných skupin strávníků.


Upraven tisk rozpisu objednané stravy 

Nově lze v tisku Rozpis objednané stravy netisknout strávníky s nulovými objednávkami. 


Novinky v tiskové sestavě Příjmy

Tisková sestava Příjmy nově umožní zobrazit Dobropis. Příjmy si také můžete nově seskupovat i dle dodavatelů.


Zaměstnanci

Zobrazení počtu hodin a minut zbývající dovolené

Pro větší přehlednost jsme Vám upravili zobrazení zbývajícího počtu hodin dovolené. Na první pohled tak nyní uvidíte, kolik hodin a minut každému zaměstnanci zbývá.


Prodloužení smlouvy bez tvorby nového úvazku 

Když prodlužujete pracovní smlouvy, není ve všech případech nutné vytvářet nový úvazek. Často stačí jen posunout datum konce aktuálního úvazku. Při této práci si nově můžete vybrat, zda prodloužíte stávající úvazek a nerozdělíte si vyrovnávací období, nebo jestli vytvoříte úvazek nový. Prodloužení stávající smlouvy není určeno pro DPP, pro ty používejte volbu Vytvořit nové úvazky.


Vylepšen export do KS programu

Upravili jsme export výkazů docházky do KS programu tak, abyste nemuseli odmazávat dovolené a volitelné položky s nulovým počtem hodin.    


Opravena chyba při zadání Funkce u nástupu zaměstnance 

Při výběru funkce u nástupu zaměstnance se Vám již nebude zobrazovat chyba.