Zaměstnanci

Opraveny chyby u zpracování výkazů 

U Výkazu docházky zaměstnance se již nezobrazuje chybná informace o tom, že předchozí měsíc nebyl uzavřen. Rovněž Výkaz pracovní doby již zobrazuje správně výjimky.