OBSAH


Než se pustíte do čtení celého článku, rádi bychom Vás upozornili na tři změny ve vzhledu programu, které by se Vám hned při jeho prvním spuštění mohly hodit:

1. NOVÁ SEKCE 'O PROGRAMU'

Abychom dosáhli maximálně logického uspořádání hlavního menu, přidali jsme novou sekci – najdete ji napravo na horní liště programu. Jsou zde sdruženy rychlé volby, které původně byly na ploše, a část nabídky z menu pod Vaším uživatelským jménem.

POZOR! Volby „Vzdálená pomoc“, „Potřebuji poradit“, „Nápověda“ a „Cygnus Akademie“ nově najdete právě v této nabídce.


2. NOVÉ SYMBOLY NA TLAČÍTKÁCH

Všechna tlačítka v CYGNUSu dostala nový kabát. Symboly, u kterých často docházelo k záměně, mají novou podobu, aby byl jejich význam srozumitelnější.

POZOR! Tlačítka „Historie“, „Opravit“ a „Operace“ mají zcela jinou podobu, než na kterou jste byli dosud zvyklí.
POZOR! Šipka rychlého zadání u tlačítka „Jiné“ se změnila na symbol tří teček.


3. NOVÁ IKONA PROGRAMU

Novou podobu dostala i samotná ikona programu. Od verze 6.0 tak již na ploše najdete CYGNUS pod kulatou ikonou se světle modrým podkladem.

 

Nový vzhled CYGNUSu vychází z podnětů a připomínek Vás, našich uživatelů

Od okamžiku, kdy jsme CYGNUS 2 spustili, naše programátorské týmy neustále pracují na tom, abychom program průběžně vylepšovali a přinášeli Vám řešení, které Vám co nejvíce usnadní každodenní práci. Proto jsme se Vás, uživatelů CYGNUSu, ptali, jak se Vám s programem pracuje. Vaše zpětná vazba byla jednoznačná – malé písmo, které se špatně čte, nízký kontrast, ze kterého máte unavené oči. K tomu malá okna, v nichž často musíte rolovat, abyste se dostali k tlačítkům a informacím, které hledáte.

Současná podoba CYGNUSu vychází z prototypu, který jsme sestavili v roce 2010. Na základě Vašich ohlasů je nám však jasné, že současný design CYGNUSu je již překonaný, a že nazrál čas pro změnu. A protože nám záleží na tom, aby se Vám s programem pracovalo dobře po všech stránkách, pustili jsme se do kompletního přepracování toho, jak program vypadá. Dali jsme si za cíl vytvořit program s moderním a příjemným uživatelským rozhraním, které odpovídá Vašim nárokům.

Informační systém CYGNUS proto nyní prochází kompletní přeměnou vzhledu. V nové podobě jej spustíme v druhé polovině roku 2021.

 

Jak vypadá NOVÝ CYGNUS: kompletní přehled nejdůležitějších změn

Pro výrazné zlepšení Vaší uživatelské zkušenosti s programem (anglicky UX – User Experience) jsme se rozhodli na základě zpětné vazby od Vás, samotných uživatelů. Často jste si stěžovali na malé písmo, které se špatně čte, barvy, ze kterých máte unavené oči, nebo schovaná důležitá tlačítka, ke kterým se dostanete až po rolování po obrazovce. Všechny Vaše připomínky jsme si vzali k srdci a přichystali jsme změny, které Vám výrazně zpříjemní a usnadní práci s programem – změny, na které jste dlouho čekali! Níže si přečtěte něco víc o tom, co konkrétně jsme pro Vás vylepšili:

 

1. Zlepšili jsme čitelnost textů


Zlepšení čitelnosti textů je hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli změnit vzhled celého programu. Malé a špatně čitelné písmo způsobuje únavu očí a ztěžuje Vaši orientaci v textech. Abychom Vám práci s programem co nejvíce usnadnili, provedli jsme dvě zásadní změny:

a) Nové písmo – CYGNUS dostal modernější typ písma, které zajistí dobrou čitelnost i při vysokém rozlišení. Tmavší barva písma zajišťuje vyšší kontrast, což usnadní čtení textu i osobám se zhoršeným zrakem a sníženým barvocitem. A ačkoli je písmo celkově větší, do oken se díky novému rozložení prvků vejde stále stejné množství informací.

 

b) Nové barvy – CYGNUS je nově sladěný do měkčích, teplejších barevných tónů, které šetří oči. Jemnější odstíny podkladových barev jsou dalším prvkem, který přispívá k lepší čitelnosti textů.

 

 

2. Usnadnili jsme celkové ovládání programu


Větší tlačítka, lépe uspořádaný obsah v oknech, nebo ovládací prvky, které se zobrazí ihned, aniž byste museli rolovat po obrazovce. Podívejte se na vylepšení, díky kterým budete s CYGNUSem pracovat rychleji a intuitivněji:

a) Zvětšení klikatelných ploch – u všech tlačítek, buněk a ovládacích prvků jsme zvětšili klikatelnou plochu. Tato změna Vám pomůže se v programu lépe orientovat, a navíc Vám umožní pracovat rychleji, efektivněji a bez chyb – klikání na větší prvky totiž vyžaduje podstatně menší přesnost.

b) Přizpůsobení rozlišení – rozšířili jsme podporovaná rozlišení monitorů. CYGNUS teď navíc pozná, jaké rozlišení má monitor, se kterým pracujete, a podle toho sám přizpůsobí velikost oken. Nově se Vám tak i na malých monitorech všechny důležité prvky a tlačítka zobrazí, jak mají, aniž byste museli rolovat po obrazovce. K tomu jsme navíc přidali ještě jednu praktickou funkci – pokud si na menším monitoru otevřete více pracovních oken, nabídky s vaším uživatelským jménem a nastavením se zobrazí formou ikon, aby se Vám okna do lišty přehledně vešla.

 

c) Logické uspořádání prvků v oknech – v editačních oknech se jednotlivá datová pole řadí nově do sloupců, namísto do řádků. Hodit se Vám to bude především v případě, kdy pro posun mezi jednotlivými datovými poli používáte namísto myši klávesu tabulátoru – při zadávání dat pouze pomocí klávesnice Vás tak systém bude logicky navádět. Díky tomu budete pracovat intuitivněji a rychleji.

! POZOR: U některých editačních oken došlo ke změně pořadí, ve kterém zadáváte data.

 

d) Přidání prvků pro lepší návodnost – aby Vás CYGNUS více naváděl při práci, přidali jsme mikroanimace. Při najetí kurzorem na vybrané prvky a tlačítka Vám jejich prostřednictvím systém nově napoví, jaká akce bude následovat po kliknutí. Vylepšili jsme také tlačítka, která obsahují podnabídku – tlačítka s možností výběru z více možností teď na první pohled je poznáte díky přidané šipce. Další nápovědu k jednotlivým úkonům získáte také kliknutím na ikonku žárovky.

 

e) Usnadnění orientace v tabulkách – mřížky v tabulkách jsou výraznější, řádky mají zřetelnější podbarvení. Sytější barvu dostaly také vybrané řádky. Díky tomu se budete v tabulkách lépe a rychleji orientovat.

 

3. Zjednodušili jsme orientaci v programu


Čím méně rozptylujících prvků máte na pracovní ploše, tím lépe se soustředíte na to, co je opravdu podstatné. Proto jsme přizpůsobili hlavní menu programu, upravili názvy dlouhých agend a některé nabídky přesunuli. Výsledkem je jednodušší menu a více prostoru pro otevřená okna.

a) Přejmenování položek v hlavním menu – zjednodušili jsme názvy některých položek v hlavním menu. Díky kratším názvům se v nich budete lépe orientovat.

! POZOR: Došlo ke změně názvů několika dlouhodobě stálých položek v menu.

 

b) Přidání lišty otevřených oken – hlavní menu jsme posunuli výš, čímž jsme uvolnili prostor na pracovní ploše. Díky tomu jsme mohli napevno přidat lištu otevřených oken.

 

c) Sloučení nabídek do nové sekce „O programu“ – abychom dosáhli maximálně logického uspořádání hlavního menu, přidali jsme sekci „O programu“. Nově jsou v ní sdruženy rychlé volby z plochy a část nabídky z menu pod Vaším uživatelským jménem.

! POZOR: Volby „Vzdálená pomoc“, „Potřebuji poradit“, „Nápověda“ a „Cygnus Akademie“ nově najdete právě v nabídce „O programu“.

 

d) Usnadnění odhlášení uživatele – do okna ukončení programu jsme nově přidali možnost pro odhlášení uživatele. CYGNUS už proto nemusíte zdlouhavě vypínat a spouštět znova jen proto, aby se na počítači přihlásil jiný uživatel.

 

 

4. Zvýšili jsme srozumitelnost symbolů


Má-li Vám program co nejvíce usnadnit práci, musejí být jeho veškeré součásti a grafické prvky maximálně srozumitelné. Některé symboly jsme proto více připodobnili symbolům, na které jste zvyklí z běžných internetových stránek nebo z mobilních telefonů. Jedná se o malé změny, které Vám ale umožní se v programu lépe orientovat a pracovat intuitivněji. Nejvíce nové symboly ocení noví uživatelé, kteří se s CYGNUSem teprve seznamují.

a) Změna symbolů na tlačítkách – tlačítka se symboly dostala nový kabát, symboly jsou barevnější a větší. Symboly, u kterých často docházelo k záměně, mají teď novou podobu, aby byl jejich význam srozumitelnější.

! POZOR: Tlačítko „Historie“, „Opravit“ a „Operace“ má zcela jinou podobu, než na kterou jste byli dosud zvyklí.

 

! POZOR: Šipka rychlého zadání u tlačítka „Jiné“ se změnila na symbol tří teček.

 

! POZOR: Také samotný program najdete na ploše Vašeho počítače pod novou ikonou.

 

b) Změna ikony programu – Novou podobu dostala i samotná ikona programu. Od verze 6.0 tak již na ploše najdete CYGNUS pod kulatou ikonou se světle modrým podkladem.

 

Chcete se o dozvědět něco víc o důvodech, které nás vedly ke kompletnímu přepracování vzhledu CYGNUSu? Vše jsme pro Vás přehledně sepsali na webu www.vylepsicygnus.cz/ux