CYGNUS

Nový vzhled CYGNUSu

Zapracovali jsme první část Vašich připomínek k novému vzhledu CYGNUSu. Připomínky se týkaly zejména šířek sloupců v různých přehledech, špatného zobrazení čísel v tabulkách a chybného zobrazování ikon nebo textů. Program budeme průběžně upravovat, proto nám prosím i nadále zasílejte Vaše připomínky k novému vzhledu.