Klienti

Plán návštěv pro sestry

Zdravotním sestřičkám jsme přidali další možnost, jak zjistit naplánované návštěvy u klientů na další dny. Upravili jsme Plán návštěv tak, aby každá ze sester viděla pouze svoje plány. Navíc si pořadí návštěv budou moci sami upravit dle požadavků jejich klientů. Do terénu tak budou vyjíždět maximálně připravené.


Datum vystavení a splatnosti faktury u opravných dávek

Abyste nemuseli vždy po vytvoření opravné dávky měnit datum vystavení a datum splatnosti faktury, nově nastavíme tato data za Vás. Datum vystavení bude den, kdy jste vytvořili opravnou dávku. Datum splatnosti nastavíme na 30 dní po datu vystavení.


Změna PNP 2022

Dle nového zákona se od ledna 2022 sjednocuje výše příspěvků na péči pro lidi v zařízení a doma. Upravili jsme proto částky, které se budou načítat do předpisu ve Vyúčtování. 


Upravený nástroj pro valorizaci důchodů 2022

Jako každý rok, i letos naleznete v nástroji ke změně příjmů operaci k přepočtu důchodů podle nových pravidle o valorizaci. Celý postup k valorizaci najdete jako obvykle v nápovědách. Konkrétně <zde>.


Tisk realizace péče pro klienty z jedné pojišťovny 

U odbornosti 913 si budete moci u tisku realizace ošetřovatelské péče vyfiltrovat klienty jen z jedné pojišťovny. Pokud podepisujete elektronicky pak tento filtr oceníte zejména při revizní kontrole, kdy pomocí filtru rychle vyhledáte klienty, které bude revizní lékař požadovat.


V plánu kontrol se už nenabízí historické kontroly

V plánu kontrol a vyšetření zobrazujeme v nabídce Název pouze ty kontroly, které jste použili za posledních 6 měsíců. Starší se již nebudou nabízet.


eRecept – podpora pro recepty s modrým pruhem

Do eReceptů v CYGNUS jme přidali podporu odesílat recepty na léčivé přípravky s obsahem návykových látek (dříve předpis na listinný recept s modrým pruhem), tak abyste je mohli od 1.1.2022 používat. Tímto reagujeme na změny zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb. a změnách některých dalších zákonů (primárně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech), který má účinnost od 1.1.2022.


Sklady

Rozlišení centrálních receptur a surovin

V přehledu skladových zásob si můžete nově zobrazit informaci, zda jsou zásoby lokální nebo centrální. Jednoduše tak rozlišíte ty zásoby, které jste si do svého skladu doplnili sami. Obdobně jsme přidali do Jídel a receptur sloupec s rozlišením lokální a centrální jídla i receptury. Na první pohled tak uvidíte, která jídla jste si přidali jen lokálně.


Do hromadného tisku dokladů doplníme rozpis DPH

Do tisku dokladů se stejným číslem faktury doplníme tabulku s rozpisem sazeb DPH.


Na kartu OOPP přidáme informaci o vracení

Na kartu skladové zásoby ochranné pracovní pomůcky jsme doplnili chybějící informaci, kam se bude pomůcka vracet.


Strava

Rychlejší nahrazování surovin

Při nahrazení suroviny ve výdejce automaticky předvybereme stejnou nebo následující surovinu. Urychlí se tak výběr u surovin se stejným začátkem názvu - což je velmi časté.


Z tisku Předvýdejky jsme odstranili 'k datu'

Z tisku Předvýdejky jsme odstranili datum 'k datu', které bylo někdy zaměňováno s datem výdejky. Na toto místo jsme posunuli datum výdejky, její číslo a nově také den v týdnu.


Rozpis pro kuchyň dle druhu jídel

Tisk rozpisu pro kuchyň si nově můžete stránkovat dle jídel.

   

Kopírování variant jídel

V rámci druhu jídla půjde kopírovat jednotlivé varianty. Pokud používáte varianty jídel, které jsou si velmi podobné, kopírování vám výrazně zrychlí práci.


V jídelním lístku jsme k dostupným recepturám doplnili jejich popisy

V jídelním lístku v seznamu dostupných receptur nyní budou zobrazeny také jejich popisy. Pokud využíváte popis receptury například pro gramáž jídla, bude vkládání receptury přehlednější.