Klienti

Nově můžete elektronicky podepisovat ošetřovatelskou dokumentaci i v odbornostech 925, 902 a 926

Nově můžete podepisovat realizaci ošetřovatelské péče elektronicky i v domácí péči. To vše v souladu s platnou legislativou. Bližší informace k vyřízení certifikátů a elektronickému podepisování v Cygnusu najdete v nápovědě ZDE.Realizaci ošetřovatelské péče nově vytisknete i s informací o elektronickém podepsání

Stává se, že při kontrole revizním lékařem potřebujete vytisknout realizaci ošetřovatelské péče. Nově na tištěné formě přibyla informace, že je realizace elektronicky podepsána. Pro revizního lékaře tak bude snadnější rozpoznat, že dokumentaci podepisujete elektronicky. Informace o elektronickém podepsání jsme doplnili také do tisku ošetřovatelského plánu a anamnézy. Nově si také budete moci vybrat, zda chcete tisknout veškerou realizaci péče nebo pouze tu, která je elektronicky podepsaná.Nastavili jsme bodovou hodnotu výkonů podle změn platných od 1.1.2022

Zohlednili jsme navýšení bodů u zdravotních výkonů plynoucí z novely vyhlášky č. 134/1998 - seznam zdravotních výkonů. Lednové dávky tak vytvoříte už s novými hodnotami. Nezapomeňte si nastavit novou hodnotu bodu, upozornění dostanete také v okně Vyúčtování na pojišťovnu

Jakmile se dozvíte novou hodnotu bodů, nezapomeňte si ji nastavit také v Cygnusu. Upozornění na nutnost změny nastavení nově dostanete také přímo v okně Vyúčtování na pojišťovnu.Číselník diagnóz jsme upravili podle změn platných od 1.1.2022

Aby probíhalo vykazování péče na pojišťovny i v novém roce bez problému, aktualizovali jsme číselník lékařských diagnóz (MKN-10).  Aktualizovali jsme datové rozhraní v dávkách, které odesíláte na pojišťovnu

Aktualizovali jsme datové rozhraní dávek pro zdravotní pojišťovny (KDAVKY) dle nejnovějších požadavků VZP tak, aby Vám odesílání dávek fungovalo bez problémů i po 1.3.2022.Opravili jsme chybu, v mobilním CYGNUSu pro sociální služby se opět zobrazují všechny činnosti k realizaci 

V mobilním Cygnusu pro sociální péči se při zadání realizace péče nad plán nezobrazovaly všechny činnosti. Chybu jsme opravili, nabídka činností je tak i v mobilním Cygnusu opět kompletní. Sklady a Strava

V tisku Příjmů a Výdejů si nově nastavíte rozepisování dle pohybů a můžete vybírat Dodavatele

Nově si můžete při tisku Příjmů a Výdejů nastavit podrobnější rozepisování podle zásob a pohybů i při seskupení. Tisk Příjmů má nově také výběr Dodavatele. Můžete tak tisknout jen jednoho vybraného dodavatele nebo všechny.