Klienti Domácí péče

Nově můžete u klientů zadat pravidelné střídání sester

Usnadníme Vám plánování návštěv v případě, že se u klienta pravidelně střídají dvě nebo více sester. Nově budete moci nastavit u klienta v jaké dny má jít konkrétní sestra ke klientovi. CYGNUS následně při načtení plánu návštěv zohlední toto nové nastavení a Vy již nebudete muset přesouvat klienty v plánu návštěv mezi sestrami.


Vylepšené plánování terénů na svátky

Poskytujete péči o svátcích jinak než v pracovní dny nebo víkendy? Pokud ano, umožníme nově nastavit terén, který se bude zobrazovat pouze ve dny, kdy je svátek. Nebude Vám tak překážet v jiné dny, jak je tomu nyní.


Do Přehledu klientů zdravotní péče si nově můžete přidat informace o přerušení

V přehledu klientů zdravotní péče si můžete nově jako sloupce nastavit i informace o přerušení péče. K dispozici je jak datum přerušení, tak důvod přerušení nebo poznámka. 


Nově můžete evidovat lékaře v odbornosti 720 - Paliativní péče

Do číselníku lékařů nově přidáte také lékaře s odborností 720. Díky tomu můžete vytvořit poukaz a paliativního lékaře vybrat jako předepisujícího.Klienti Pobytová péče

Mimořádná valorizace důchodů je připravena

Upravili jsme nástroj na valorizaci důchodů tak, abyste mimořádné červnové zvýšení opět zvládli jako po másle. Jak důchody valorizovat najdete v nápovědě ZDE


Nyní zpracujete doplatky za INKO ze souboru snadněji

Do programu jsme přidali novou záložku pro načítání doplatků za INKO pomůcky ze souboru. Najdete ji v Hromadných operacích. Pokud si nastavíte výchozí skupinu načítání, doplatky načtete jednoduše na pár kliknutí.


Platbu z depozit ve vyúčtování nově zadáte i s navázáním na depozitní pokladnu

Potřebujete vytvořit platbu ve vyúčtování tak, aby se strhla z depozit a rovnou z depozitní pokladny? Nově to zvládnete v jednom kroku. Při zadávání platby vyberte Převod mezi účty - hotově. Program nabídne možnost Zaplatit z depozitní pokladny. Při platbě se tak částka strhne z depozit klienta a zároveň z depozitní pokladny.


Na DZR nově zadáte i dětskou smlouvu

Na službě DZR bylo dosud možné zadat smlouvu pouze dospělému klientovi. Nyní budete moci vytvořit smlouvu i pro dětské klienty se všemi náležitostmi jako přídavek na dítě, více smluvních plátců a bydlení zdarma. 


Nový způsob plánování ošetřovatelských intervencí obden

Plánujete některé intervence obden? Stává se Vám, že po založení nového poukazu se stejná intervence naplánuje dva dny po sobě nebo naopak vznikne v plánu dvoudenní mezera, kdy se tato intervence neposkytuje? Cílem úpravy je předejít těmto problémům a zjednodušit Vám plánování těchto intervencí.


Čárové kódy si nově vytisknete i po třech na řádku

Při tisku čárových kódů si můžete vybrat, jestli chcete vytisknout na jeden řádek tři nebo čtyři činnosti. Tato volba zajistí lepší čitelnost kódů.Strava

Do přehledových oken jsme přidali často používané sloupce do základního nastavení

V okně objednávek stravy nově uvidíte v základním nastavení také Skupinu strávníka. V přehledu strávníků uvidíte sloupec s informacemi o čipech a otiscích a propojení na stravovací systém SSi.


Nastavení cen jídel strávníka nově zvládnete jednodušeji

Při nastavování nových cen jídel u strávníka nově uvidíte ceny za předchozí období. Změny tak provedete pohodlněji. 


Při objednání stravy dle měsíčního plánu můžete filtrovat podle skupiny strávníků

V nástroji pro Načítání objednávek dle měsíčního plánu lze nově filtrovat podle skupiny strávníků. Objednáváte-li opakovaně například zaměstnancům označeným jako 'denní' nebo 'HPP', bude pro Vás orientace v seznamu snadnější. 


Práce s doklady v Hromadných operacích je jednodušší

Hromadné operace ve skladech umožní příjemnější práci s doklady. Doklady se stejným číslem faktury můžete nově zatrhnout hromadně. Okno si také bude pamatovat naposledy zatržené doklady.Obecné

Do tiskové sestavy si můžete načíst jméno přihlášeného uživatele

U tiskových sestav, kde je možné nastavit podpisy, si můžete navolit jejich automatické načítání. Vyberte v nastavení tiskové sestavy volbu Jméno přihlášeného uživatele. Podpis se při tisku načte automaticky. V exportech do Excelu nově najdete i součtové řádky

Exportujete si data z CYGNUSu do excelu? Pokud ano, nově uvidíte v exportech součtové řádky.


Do kontroly souběžné péče u více klientů jsme přidali informaci o pojišťovně

V kontrole překrývajících časů nově zobrazujeme i pojišťovnu.


Při nástupu klienta můžete nově vybrat i datum narození

V průvodci nástupem klienta nově najdete i pole pro zadání data narození. Pomůže Vám lépe rozpoznat, jestli se jedná o správného klienta v případě shody jmen. Zadání data narození je volitelné. 


Kontaktní údaje na Kartě klienta nyní najdete v Základních údajích

Údaje email a telefon se v Kartě klienta přesunuly na jiné místo. Nově je najdete v sekci Osobní údaje - Základní údaje.


Lepší párování klientů a zaměstnanců v ISINu s registrem obyvatel

Upravili jsme komunikaci s ISINem tak, aby se zvýšila šance, že se vytvořená žádanka správně napojí na osobu z registru obyvatel. Doteď bylo potřeba v některých případech z rodného čísla odebírat lomítko. Nově už to dělat nemusíte.