Pro zajištění přístupu je potřeba nastavit odpovídající práva v kartě uživatele a v šabloně práv. Tato práva může nastavovat uživatel s rolí Administrátor. Jak zjistit, kdo je administrátorem ve vaší organizaci, zjistíte zde.


1. Nastavení přístupu do aplikace Mobilní Cygnus

V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé vyberte uživatele, kterému chcete povolit přístup do webové aplikace. Na kartě uživatele doplňte e-mail a zatrhněte volbu Povolit přístup do aplikace mujcygnus.cz. Na základě povolení přístupu dorazí na uvedenou emailovou adresu e-mail s odkazem na webovou aplikaci a registraci. Registraci je potřeba provést nejpozději do 72 hodin od přijetí e-mailu. 


Do Mobilního Cygnusu se pak uživatel bude přihlašovat pod svým emailem a heslem, které si zvolil při registraci.


2. Nastavení šablony práv


V šabloně práv je potřeba povolit v sekci Web právo na Terénní péči. Jak s Mobilním Cygnusem pracovat najdete v nápovědě <ZDE>