Nastavení přístupových práv

Pro zajištění přístupu je potřeba nastavit odpovídající práva v kartě uživatele a v šabloně práv. Tato práva může nastavovat uživatel s rolí Administrátor. Kdo je administrátorem ve vaší organizaci zjistíte zde.


Pro zaregistrování uživatelů do Mobilního CYGNUSu budete potřebovat jejich emailové adresy. Pokud je Vaši pracovníci nemají nebo z nějakého důvodu nemohou použít, můžete využít možnost založit email na Seznam.cz nebo Google.com, což je zdarma. 


Návod na založení emailové schránky na Seznam.cz najdete ZDE.


Návod na založení emailové schránky na Google.com najdete ZDE.


1. Nastavení šablony práv

V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv vyberte šablonu, ve které chcete právo na přístup do aplikace povolit. Klikněte na tlačítko Opravit. V sekci Web povolte Realizaci činností.
2. Nastavení přístupu do aplikace mobilnicygnus.cz

V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé vyberte uživatele, kterému chcete povolit přístup do webové aplikace. Na kartě uživatele doplňte e-mail a zatrhněte volbu Povolit přístup do aplikace mujcygnus.cz. Na základě povolení přístupu dorazí na uvedenou emailovou adresu e-mail s odkazem na webovou aplikaci a registraci. Registraci je potřeba provést nejpozději do 72 hodin od přijetí e-mailu. 
Po dokončení registrace se přihlaste. Do aplikace se znovu dostanete zadáním webové adresy mobilnicygnus.cz a zadáním uživatelských údajů.