Zaměstnanci

Nově můžete odesílat výkazy zaměstnancům k potvrzení do Můj Cygnus

Zaměstnanci nyní mohou potvrdit svoje výkazy přímo v Můj Cygnus. Odpadnou tak starosti s tiskem výkazů a nahánění zaměstnanců k podpisu. 


Práce s docházkovou čtečkou je nyní pohodlnější

Při práci s docházkovou čtečkou jsme vyřešili následující neduhy:

 • Zautomatizovali jsme změnu příjmení zaměstnance v docházkové čtečce.
 • Upravili jsme chování v případě, že zaměstnanci přidělíte čip, který používal dříve jiný zaměstnanec. Nově dojde k automatickému odebrání čipu od původního zaměstnance.


Klienti Domácí péče

Při elektronickém podepisování realizace v domácí péči nově uvidíte i výkony

Pro lepší přehlednost jsme do seznamu ošetřovatelských realizací k podpisu přidali i zdravotní výkony.


Nově si můžete zadat odlišnou hodnotu bodu pro cizince

U pojištění typu DP4 si nově můžete nastavit odlišnou hodnotu bodu pro výpočet dávek. 


Klienti Pobytová péče

Při importu doplatků ze souboru si nyní můžete vybrat datum

V nástrojích pro načtení doplatků za léky a INKO pomůcky ze souboru si nově můžete vybrat, ke kterému datu se doplatek zapíše. Jednodušeji tak zařadíte doplatky do správného měsíce.Strava

Drobná vylepšení ve stravovacím modulu

Pro přidání diety zaměstnanci se 'datum platnosti od' vyplní na první den v měsíci. Název funkce 'Opravit číslo faktury' v hromadných operacích skladu, je přejmenován na 'Přidat/Opravit číslo faktury'. Při hromadné změně čísla faktury budeme na existující číslo faktury upozorňovat jen v rámci aktuálního roku. Také funkce 'Tisknout doklady se stejným číslem faktury' nově zohledňuje jen aktuální rok. Ve funkci nahrazení suroviny ve výdejce lze automaticky přepočítat známé jednotky také v případě, kdy se u přepočítávaných surovin liší jednotky skladu.


Snadnější přidání klientů do individuální varianty

Upravili jsme okno pro přidávání klientů do individuální varianty jídelního lístku.

 • zvětšila se oblast s výběrem klientů
 • okno si pamatuje šířky sloupců
 • klienti s nepřítomností jsou nově skryti
 • zobrazuje se aktuální vybraná varianta


Nutriční rozbor je nyní i v centrálních jídelních lístcích

Při tvorbě centrálního jídelního lístku můžete pracovat s nutričními hodnotami pomocí nutričního rozboru.


Součet ceny ve výdejkách

Ve výdejkách se zobrazuje i součet ceny.Obecné

Data v tabulkách můžete nově lépe filtrovat a seskupovat

Rozšířili jsme možnosti práce s některými tabulkami ve statistikách zaměstnanců a klientů. 

Které statistiky jsme rozšířili?

Klienti

 • Nástupy a ukončení
 • Aktivní klienti
 • Ukončení klienti zdravotní péče
 • Narozeniny a svátky
 • Souhrn dle klientů

Zaměstnanci

 • Přijatí zaměstnanci
 • Propuštění zaměstnanci
 • Narozeniny
 • Úvazky zaměstnanců
 • Struktura dle pracovních pozic

Nově můžete údaje seskupovat a filtrovat dle libovolného sloupce.


Seskupení podle sloupce provedete přetažením názvu sloupce do nové oblasti nad tabulkou.

Pokud na název sloupce najedete myší, zobrazí se ikonka filtru.