Mobilní CYGNUS

Webová aplikace má nový název

Webovou aplikaci Mujcygnus.cz nově najdete pod adresou MobilniCYGNUS.cz. Mění se nejen adresa, ale i některé funkce. Bližší informace najdete v nápovědě zde.

Úprava se prozatím týká jen nových uživatelů. Mujcygnus.cz tak můžete i nadále využívat. O přesměrování stávajících uživatelů na novou adresu Vás budeme s předstihem informovat.Do mobilního CYGNUSu pro Domácí péče jsme přidali číslo pojištěnce

Abychom Vám usnadnili práci v terénu, nově v mobilním CYGNUSu najdete u klienta také jeho číslo pojištěnce. Klienti Obecné

Rychlejší vyplňování adres

Zadávání adres pro Vás nově bude jednodušší díky našeptávači, který jsme do programu přidali. Stačí začít psát adresu a program Vám začne nabízet možnosti, z kterých můžete vybírat. Funkci využijete hned na několika místech - na kartě klienta, na kartě žadatele nebo například v číselníku lékařů. Zjednodušení přidání klienta

Při přidání klienta na sociální službu CYGNUS nově prochází i klienty zdravotní péče. Pokud tedy řešíte nástup klienta, který je nebo byl klientem Domácí zdravotní péče, zobrazí se v tabulce Výběr klienta. Můžete ho označit a tím jeho kartu jednoduše propojit.


Klienti Domácí péče

V plánu návštěv si nově můžete skrývat nepřiřazené návštěvy

Do plánu návštěv jsme přidali tlačítko pro skrytí nepřiřazena, můžete si tak zpřehlednit plánování. Pokud Vám v plánu visí nepřiřazené návštěvy, tlačítko Vám zobrazí jejich počet a bude červené.Ručně upravenou vzdálenost mezi klienty si CYGNUS nově zapamatuje i pro příště

Stává se Vám, že nástroj na výpočet kilometrů nevypočte správnou vzdálenost a vy ji musíte pokaždé upravovat ručně? Tuto upravenou vzdálenost si můžete přes pravé tlačítko myši uložit pro příště. Program pak automaticky doplní tuto vzdálenost při další cestě mezi danými klienty. Seznam všech ručně upravených kilometrů poté najdete pod tlačítkem Uložené vzdálenosti.

Statistika plánu návštěv nově zobrazuje i nepřiřazené návštěvy

Abyste měli lepší přehled o naplánované péči, Statistika plánu návštěv nově zobrazuje i nepřiřazené návštěvy.    Klienti Terénní péče

Vykazování do OK Systemu nově zpracujete také pro Terénní péči

V programu najdete nově statistiku pro MPSV. Podklad pro Vykázání statistických dat tak nově vytvoříte v CYGNUSu i pro terénní služby.Do Porovnání smlouvy, plánu a realizace jsme přidali i celkovou dobu trvání návštěvy

V porovnání smlouvy, plánu a realizace si nově můžete zobrazit také délku celé návštěvy u klienta. Můžete si tak zvolit, jestli budete i nadále porovnávat délky jednotlivých úkonů nebo celé návštěvy. Zobrazení jednotlivých časů upravíte v nastavení.
Nově můžete k plánovaným návštěvám přidat poznámku pro koordinátora

Na kartě klienta si k naplánovaným návštěvám nově můžete přidat poznámku. Ta slouží pouze pro koordinátora a bude se zobrazovat jen v Plánu návštěv. Do Mobilního CYGNUSu se poznámka nepropisuje.  V plánu návštěv si nově můžete skrývat nepřiřazené návštěvy

Do plánu návštěv jsme přidali tlačítko pro skrytí nepřiřazena, můžete si tak zpřehlednit plánování. Pokud Vám v plánu visí nepřiřazené návštěvy, tlačítko Vám zobrazí jejich počet a bude červené.

     

Strava

Tisk Přehled počtu porcí započítá klientovi jednu porci

Pokud máte u klienta nasmlouváno více poskytovaných služeb se stravou, bude nově tisková sestava Přehled počtu porcí zobrazovat u klienta pouze jednu porci. U druhé z poskytovaných služeb klienta tím pádem už nemusíte zadávat nepřítomnost. Kontrola jídelního lístku doplněna o seznam jmen

Vybrané kontroly jídelního lístku jsou nově doplněny o seznam jmen klientů, kterých se nalezený problém týká (např. chybějící varianta apod.). Nalezení chyby pro Vás díky tomu bude jednodušší. Pro přehlednost najdete v seznamu jen několik prvních jmen klientů.Tisk Rozpis objednané stravy lze nově seskupit i dle typu platby

Tiskovou sestavu Rozpis objednané stravy nyní seskupíte i dle typu platby.Čísla faktur můžete nově vyplňovat také u výdejek

Umožnili jsme zadat číslo faktury také pro doklady typu výdejka. Můžete tak provázat doklady příjmové i výdejové dohromady pod jedním číslem faktury. V Hromadných operacích pak budete moci tisknout dle stejného čísla faktury společně příjemky i výdejky. Díky tomu se Vám bude s dobropisy pracovat jednodušeji.