Klienti Obecné


Data ke statistice pro MPSV za rok 2022 jsou připravena

Data k vykazování do OK Systém za rok 2022 jsou připravena. Jak data na MPSV správně vykazovat, najdete v nápovědě pod tímto odkazem: MPSVVylepšený číselník lékařských diagnóz

V číselníku diagnóz nyní upozorňujeme na hvězdičkové a křížkové diagnózy, při jejichž vykázání je nutné splnit další náležitosti dané ÚZISem. Dále jsme k diagnózám přidali proklik na stránky ÚZISu, kde se dozvíte více informací o dané diagnóze. 
Pobytová péče


Nastavte si dvojí cenu činností pro realizaci pod a nad 80 hodin měsíčně

Dle nově platné legislativy může být sazba za poskytnutou péči pro klienty odlišná podle počtu hodin poskytnuté péče. Pro péči poskytnutou v rozsahu do 80 hodin za měsíc platí sazba 155 Kč/hod. Pro péči poskytnutou nad 80 hodin za měsíc platí sazba 135 Kč/hod. V ceníku činností si nově můžete nastavit u činností dvojí cenu. Celkový předpis za péči Vám pak program spočítá podle počtu hodin péče. Jak ceníky správně nastavit najdete v nápovědě ZDE
Chybné záznamy načtené miniterminálem nyní smažete i hromadně

Stává se Vám, že při synchronizaci dat z miniterminálu musíte mazat nebo opravovat chyby? Chybné záznamy můžete nyní mazat i hromadně. Nově také ve sloupci 'Datum' najdete možnost Rozkopírovat. Můžete tak hromadně opravit řádky, které mají chybný čas. Funkce Rozkopírovat nakopíruje čas do všech následujících řádků, které mají stejné datum. 
Nově můžete odesílat vyúčtování pro klienta elektronicky a tisknout QR kód

Nyní může Vyúčtování pro klienta zasílat přímo na e-mail klienta nebo jeho kontaktních osob. Stačí si do Karty klienta vyplnit e-mailovou adresu a variabilní symbol. Možnost odeslání najdete pod tlačítkem Operace v hromadném okně Vyúčtování. Nově také při tisku sestavy Vyúčtování pro klienta můžete vybrat tisk QR kódu. Podrobnosti k oběma funkcím najdete ZDE
V realizaci ošetřovatelské péče si nově odfiltrujete nehrazenou péči

Využíváte pro plánování nehrazené péče nehrazený ORP poukaz? Nově si při přidávání naplánovaných intervencí v realizaci ošetřovatelské péče můžete nehrazené intervence zatržítkem skrýt. Můžete si tak pohodlně zapsat nejdříve hrazenou péči a následně nehrazenou. Nehrazené ORP také nově vytisknete ve stejné podobě, jako hrazené. 


Image
Domácí péče


Nově můžete plánovat jinou délku trvání návštěv, než je délka naplánovaných výkonů

V rámci plánování návštěv můžete nyní uvádět jinou délku, než je délka naplánovaných výkonů. Plán návštěv tak můžete více přiblížit realitě. Do realizace ošetřovatelské péče se však bude i nadále propisovat čas dle realizovaných výkonů. Pokud chcete rozlišit plánovaný čas od toho v realizaci je nutné tuto funkci povolit v nastavení dokumentace. 
Samostatné právo pro Statistiku plánu návštěv a pro Týdenní plán


V plánu návštěv zdravotní péče nyní můžete uživatelskými právy rozlišit, zda bude mít uživatel přístup pouze do Statistiky či pouze do Týdenního plánu. Již nemusí mít přístup do obou těchto přehledů. 
Terénní sociální péče


Použití uživatelských údajů ve Vyúčtování pro klienta za měsíc hotově

Před tiskem Vyúčtování pro klienta za měsíc hotově můžete nově filtrovat klienty i pomocí uživatelských údajů. Lépe tak rozlišíte, které skupině klientů chcete Stvrzenku tisknout. 
Číslování stvrzenek

Před tiskem Vyúčtování pro klienta za měsíc hotově můžete nově zvolit, zda se mají stvrzenky číslovat. Po zadání prvního čísla se u dalších stvrzenek bude číslo navyšovat. Pokud požadujete stvrzenky číslovat, je nutné zadat číselnou řadu pokaždé ručně. Poslední použité číslo nebude uloženo. 
Možnost vložení dalších sloupců do Vyúčtování

Do vyúčtování si nově můžete vložit sloupce s trasou, terénem a adresou klienta. 
Hromadné zadávání v Objednávce rozvozu jídel

Pomocí CTRL a tlačítka myši nyní můžete v Objednávce rozvozu vybrat u klienta více dní zaráz a pomocí zkratky rychleji vyplnit požadovaný typ jídla.  
Vylepšená kontrola plánu a objednávek rozvozu

Do kontroly plánu a objednávek rozvozu jsme přidali novou funkci. Nově Vás kontrola bude upozorňovat i na objednávky zadané nad původní plán na kartě klienta. 
Upravený tisk Individuálního plánu

Do tisku Individuálního plánu nově propisujeme všechny informace, které do IP vložíte a to i u oblastí, které klient nemá nasmlouvané.
Zaměstnanci


Univerzální export do mzdového SW

Pokud potřebujete exportovat docházku do mzdového programu a nemůžete jej najít v nabídce exportů, můžete použít nově přidaný Univerzální export a nastavit si jej dle Vašich požadavků. 

Image


Strava


Upravená statistika použití receptur

Nově lze vidět při přidání jídla do jídelního lístku a v záložce 'jídla a receptury' až 10 dat použití daného jídla za posledních 6 měsíců (doteď bylo vidět pouze datum posledního použití). Nyní si tak lze snadněji ověřit, jak často jídlo vaříte.Mobilní CYGNUS


V Mobilním CYGNUSu si nově zobrazíte Oznámení a dokumenty 

Do Mobilního CYGNUSU přibyla nová funkce Oznámení a dokumenty. Pokud máte ve vašem zařízení licenci na tuto část modulu Komunikace, bude se Vám tato sekce nyní automaticky zobrazovat i v Mobilním CYGNUSu. Jaké funkce přináší najdete v nápovědě pod tímto odkazem.