Jak vyexportovat seznam klientů do excelu?

Print Friendly, PDF & Email

V CYGNUS 2 můžete do excelu exportovat libovolné tabulky, včetně seznamu klientů. Export zobrazeného seznamu klientů provedete tak, že do tabulky klepnete pravým tlačítkem myši a zvolíte Export.

(KDE? Klienti – Přehled klientů sociální péče)

(KDE? Klienti – Přehled klientů zdravotní péče)

Než export provedete, nastavte si u klientů sloupce, které chcete se jménem klienta exportovat. Je vhodné také klienty vyfiltrovat.

Pomohlo vám tato stránka?