Jak plánovat nehrazenou péči o klienta?

Print Friendly, PDF & Email

Pro všechnu péči, kterou nemůžete hradit a plánovat skrze poukazy ORP, plánujte pomocí Ošetřovatelský plán. Ošetřovatelským plánem se tedy plánuje nehrazená péče.

Aby se skutečně péče nevykazovala na pojišťovnu, je vhodné zkontrolovat nastavení intervencí, zda výchozí čas pro nehrazenou péči je = 0.

Plánování nehrazené péče pak probíhá přímo v ošetřovatelském plánu. Zatímco intervence, které jsou i v poukazu ORP, mají nastavenou četnost Dle poukazu ORP, nehrazené péči nastavujeme četnost poklepáním do buňky s plánem.

Aplikace léků je nehrazená, proto má nastavený plán; péče o ránu je hrazená, proto se odkazuje na poukaz.

V nástroji pro realizaci intervencí pak snadno rozeznáte nehrazené od hrazených pomocí ikonky.

Pomohlo vám tato stránka?