Jak předat informace z dokumentace ošetřovatelské do sociální?

Print Friendly, PDF & Email

Některé informace, které zapíše sestra do ošetřovatelské dokumentace (konkrétně do sekce Realizace ošetřovatelské péče) je třeba předat i pracovníkům na sociálním úseku. K tomuto úkonu existuje jednoduchá operace.

Nejprve najděte záznam ošetřovatelské dokumentace, který chcete předat

(v hromadném nástroji Klienti – Realizace ošetřovatelské péče, nebo na kartě klienta v Klienti – Karta klienta – Ošetřovatelská dokumentace – Realizace ošetřovatelské péče).

Klepněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte Zapsat do sociální dokumentace.

Otevře se okno Přidat záznam péče (stejné, jako když se přidává v sociální dokumentaci záznam péče) ve kterém je nakopírovaný text z původního záznamu. Ten by měl být upraven tak, aby neobsahoval žádnou medikaci ani diagnózy.

Takový záznam je většinou automaticky důležitý. Zatrhněte volbu Důležitý (pokud máte definovanou oblast záznamů pro důležité, zvolte oblast, při výběru by mělo být Důležité zatrženo)

Záznam uvidíte v kartě klienta.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Záznamy péče)

Pokud jste jej označily jako důležitý, bude i v předání služby.

Pomohlo vám tato stránka?