Jak změnit přenos z minulého měsíce?

Print Friendly, PDF & Email

V případě, že je nutné ručně zasáhnout do přenosu z minulého měsíce, existuje několik možností jak takové ruční úpravy provést.

Možnost ručně upravit přenosy má pouze uživatel s právem Oprava fondů a přenosů, které lze nastavit v šabloně práv.

Změna přenosu skrze měsíční plán – jednotlivě

Tento způsob umožňuje změnit přenost jednotlivým zaměstnancům.

(KDE? Zaměstnanci – Měsíční plán)

Označte si v přehledu zaměstnance a klepněte pravým tlačítkem myši na měsíc a přenos, který chcete upravit. Vyberte Opravit…

V otevřeném okně zatrhněte, že chcete zadat ruční hodnotu přenosu a tu zapište. Vše pak uložte klepnutím na OK.

Ručně zapsaný přenos pak poznáte skrze oranžový rožek u jeho hodnoty.

Změna přenosu skrze měsíční plán – hromadně

Tento způsob umožňuje změnit přenost několika zaměstnancům současně.

(KDE? Zaměstnanci – Měsíční plán)

V měsíčním plánu přejděte do měsíce, ve kterém má být přenos upraven. A také si upravte seznam zaměstnanců, kterým chcete přenos měnit.

Klepněte na tlačítko Operace a z navídky vyberte Hromadně zadat přenos a fond.

V otevřeném okně, do žlutě zabarveného sloupce Přenos zapište nové hodnoty. Tam kde nebude hodnota žádná, nebude přenos změněn

Hodnotu můžete také z jednoho políčka rozkopírovat pře pravé tlačítko na všechny ostatní.

Změna přenosu skrze výkaz docházky – jednotlivě

Tento způsob umožňuje změnit přenost jednotlivým zaměstnancům.

(KDE? Zaměstnanci – Výkazy docházky – Výkaz vybraného zaměstnance)

Ve výkazu zaměstnance, v pravé části, klepněte na tlačítko Opravit.

V otevřeném okně zrušte zámek a zadejte vlastní hodnotu. Potvrďte klepnutím na OK.

Změna přenosu skrze výkaz docházky – hromadně

Tento způsob umožňuje změnit přenost několika zaměstnancům současně.

(KDE? Zaměstnanci – Výkazy docházky)

Ve výkazech docházky přejděte do měsíce, ve kterém má být přenos upraven. A také si upravte seznam zaměstnanců, kterým chcete přenos měnit.

Klepněte na tlačítko Operace a z nabídky vyberte Hromadně zadat přenos a fond.

V otevřeném okně, do žlutě zabarveného sloupce Přenos opraven zapište nové hodnoty.

Pomohlo vám tato stránka?