Jak sjednotit individuální plánování do jednoho plánu?

Print Friendly, PDF & Email

Sjednocení individuálního plánování je vhodné u služeb, kde se typicky klient ničemu novému neučí. Jedná se tedy zejména o služby Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, apod.

U služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Chráněná bydlení, apod. je naopak vhodné využívat oba plány především proto, že pomocí individuálního plánu lze po krocích rozpracovat naučení se něčemu novému.

Používáte k individuálnímu plánování dva plány v CYGNUS 2? Tedy Individuální plán i Plán péče? Vězte, že můžete plánovat jednodušeji. Za předpokladu, že vše, co naplánujete v Individuálním plánu realizujete i v Plánu péče.

Pokud tomu tak je, v tomto postupu se dozvíte, jak doplnit plán péče o políčka k zápisu přání a potřeb, které musíte ke správnému individuálnímu plánování zjistit, zpracovat a rozplánovat.

Jednotlivé potřeby a přání, které klient má, pak rozplánujete do správných oblastí Plánu péče (např. klient chce pravidelně ranní kávu => oblast sledující jídlo a píti), kde zároveň doplníte i cíl, kterým bude dosaženo naplnění klientovy potřeby/přání.

Jaké provést nastavení

K nastavení potřebujete právo v šabloně práv: Klienti – Sociální dokumentace – Číselníky a nastavení

Aby vše fungovalo, je třeba provést jedno jednoduché nastavení v sociální dokumentaci. Zde použijte pro správně zvolenou službu tlačítko Opravit.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Sociální dokumentace -Nastavení dokumentace)

V otevřeném okně zatrhněte volbu Zobrazit v plánu péče přání a potřeby klienta a uložte klepnutím na OK.

Hotovo! Můžete přejít na kartu klienta a jeho Plán péče, kde nově bude zobrazeno pole pro zápis přání a potřeb.

Pomohlo vám tato stránka?