Jak zadat platbu za již uhrazený předpis?

Print Friendly, PDF & Email

Jak jistě víte, CYGNUS 2 nabízí při zadání plateb částky, které je třeba uhradit. Někdy se ale stane, že je vše zaplaceno a tím pádem není možné zadat platbu. Pokud se nejedná platbu do budoucna, ale je to například chybně zaslaná platba, platba za další měsíc u klienta, který již pobyt skončil, máte možnost platbu přesto zadat. Jak?

Poklepejte u klienta v nástroji Vyúčtování do buňky ve sloupci Platby.

(KDE? Klienti – Vyúčtování)

Zadejte novou platbu klepnutím na Přidat a výběrem možnosti Příjmový doklad.

V otevřeném okně zatrhněte volbu Zobrazit i uhrazené, zatrhněte účel kam chcete peníze připsat a upravte částku na skutečně příchozí.

Pokračujte jako při běžném zadání platby. Na účelu pak vznikne přeplatek, který bude třeba vyplatit.

Pomohlo vám tato stránka?