Mám nastavené zpětné přiznání na kartě, ale do vyúčtování se nenačítá, proč?

Print Friendly, PDF & Email

Pokud je na kartě klienta zpětné přiznání správně zadáno a vyúčtování jej nezohlední, potíž bude v uzávěrce předcházejícího měsíce vyúčtování. Zpětné přiznání se nevypočítá, dokud všechny předchozí měsíce v nástroji Vyúčtování nejsou uzavřeny.

Pomohlo vám tato stránka?