Co všechno udělat pro správné nastavení provozu (C1 vs. C2)

Print Friendly, PDF & Email

Nastavení provozu pro správné fungování nejen u zaměstnanců, ale i v kombinaci s objednávkou stravy, je třeba provést ve dvou krocích:

Vytvořte nový provoz v CYGNUS 2.

Kompletní postup naleznete v návodu na přidávání provozů.

Vytvořte a propojte provoz v IS Cygnus

1. Přejděte do číselníku provozů v IS Cygnus (KDE? Zaměstnanci – Nastavení – Číselníky – Střediska a provozy)

2. Označte středisko, klepněte na tlačítko Přidat a vyberte Provoz.

3. Pojmenujte provoz stejně, jako v CYGNUS 2 (jen pro přehlednost). Zatrhněte volbu Použít v CYGNUS 2, klepněte na obnovovací tlačítko pro načtení volných provozů a provoz vyberte.

4. Uložte klepnutím na OK.

Zaměstnance umístěné na novém provozu je nyní možné synchronizovat.

Pomohlo vám tato stránka?