Jak vytvořit medikační kartu klienta

Print Friendly, PDF & Email

Medikační kartu klienta vytvořte na jeho kartě klepnutím na tlačítko Zadat novou medikaci k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ordinace lékaře – Medikace)

V otevřeném okně zvolte nejprve datum platnosti v pravém horním rohu. Léky do medikační karty klienta můžete přidávat, opravovat nebo odebírat.

Jak přidat lék

Nový lék přidejte pomocí tlačítka Přidat .

Všimněte si, že v levém horním rohu okna, pod jménem klienta, jsou uvedeny alergie na léky. Tato informace vychází z ošetřovatelské dokumentace, a to konkrétně z ošetřovatelské anamnézy.

V okně Přidat lék klienta nejprve vyberte lék klepnutím do nabídky výběru léků.

V nabídce použijte vyhledávací políčko a zapište lék, který hledáte, jakmile bude v seznamu výsledků, klepněte na něj.

Myslete na to, že databáze vychází z číselníku SÚKL, který obsahuje pouze léky, nikoliv doplňky stravy, apod. Tyto ale můžete stejně do medikační přidat. Místo výběru léků ze seznamu, zatrhněte u nabídky s léky možnost Jiné. Zobrazí se tak textové pole pro ruční zápis léků.

Pokračujte doplněním dávkování. Pokud se dávkuje vždy ve vybranou denní dobu, zapište do jednotlivých buněk počet tablet. Po zápisu můžete zvolit, zdali podáváte léky denně, obden, nebo zvolíte prázdnou možnost a specifikujete do řádku pod dávkováním. Toto pole ostatně slouží pro všechny další způsoby dávkování, které nelze zvolit formou R-P-V-N.

Načítáte v realizaci ošetřovatelské péče léky z medikační karty klienta a potřebujete dávku specifikovat? Zapište tuto specifikaci do pole Doplně do realizace. Při realizaci bude v zápisu tato hodnota v závorce za podaným lékem.

Vyberte předepisujícího lékaře z nabídky. Pokud necháte pole prázdné, je lék brán jako volně dostupný, bez předpisu. U některých léků je ale předepisující lékaře povinným polem.

V případě, že budete tvořit objednávku léků a s tím související recepty:

  • Pokud má mít lék samostatný recept, zatrhněte volbu Samostatně na receptu
  • V případě, že je úhrada léku v plné režii klienta, zatrhněte volbu Hradí klient.

Vytváření objednávek může zjednodušit sledování zásoby. Možnost sledovat zásobu je možné pouze u medikace v pravidelném dávkování denně nebo obden. Sledování zaktivníte zatržením volby Sledovat zásobu a vyberte datum.

V případě léků z databáze SÚKL, které jsou v tabletách, je možné datum zásoby vypočíst. Klepněte na symbol , v otevřeném okně zadejte počet a zkontrolujte dávkování za den (jedná se o součet tablet za den). Pokud aktualizujete zásobu, přičtěte k datu, jinak nahraďte. Hotovo. Klepněte na OK pole data bude nahrazeno vypočteným.

Hotovo? Vše v léku zadáno? Uložte jej klepnutím na tlačítko OK.

Jak opravit lék

Označte lék, který potřebujete opravit, a klepněte na tlačítko Opravit  (nebo na řádek s lékem poklepejte). V otevřeném okně proveďte požadované změny, jako v případě přidání léku.

Jak odebrat lék

Označte lék, který potřebujete odstranit, a klepněte na tlačítko Odebrat.

Potvrďte smazání v dialogu klepnutím na tlačítko OK.

Jak seřadit léky v medikační kartě

Léky můžete řadit dvěma způsoby. Nejrychlejším způsobem řazení, je řazení dle abecedy. Klepněte do libovolného místa v tabulce s léky pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Seřadit dle abecedy.

Pořadí léků je vhodné doladit pomocí šipek při označení léku, který přesouváte. Takto detailně můžete přesunout důležité léky nahoru, nebo méně důležité dolů.

Pomohlo vám tato stránka?