Jak hromadně zkopírovat poukazy na další období

Print Friendly, PDF & Email

Při vytváření poukazů na další období můžete využít hromadného kopírování. Můžete si tak ulehčit práci u klientů, u nichž nedošlo k absolutně žádné změně v požadovaných výkonech či dalších údajích v poukazů. Ostatní klienty se změnou bude stačit projít a doladit na nové období.

Nejprve si spusťte nástroji Poukazy na vyšetření.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

V otevřeném okně nejprve zvolte správný měsíce. V seznamu hned poznáte klienty, jimž bude poukaz kopírován. Mají u sebe modrý rožek.

Pokračujte klepnutím na tlačítko Operace a výběrem možnosti Zkopírovat poukazy.

Nyní zatrhněte všechny klienty, jimž chcete poukaz zkopírovat na další období. U klientů, kteří mají za minulé období poukazů více z důvodu změn v péči, zkopíruje se pouze ten poslední.

Některé poukazy mohou obsahovat intervence svázané na období. Například byl proveden jednorázový odběr, nebo se třeba jen 10 dní podávala antibiotika. Protože k novému poukazu už datum intervence nekoresponduje, ohlásí se jako chyba, kterou bude třeba opravit. Seznam se vypíše v tabulce a tu si můžete klidně vyexportovat přes pravé tlačítko myši.

Chybné poukazy jsou také zvýrazněny oranžovým rožkem u jména klienta.

Takový řádek otevřete poklepáním a v druhém kroků (plán intervencí) upravte tu, která již na nové období nesedí. Změnou data, nebo odstraněním.

V všech klientů, u nichž víte, že došlo ke změně medikace, je potřeba provést přenačtení v jejich poukazech. Ve čtvrtím kroku (Další údaje), použijte modrou šipku.

Pomohlo vám tato stránka?