Jak sestavit poukaz ORP

Print Friendly, PDF & Email

Poukaz ORP sestavíte v nástroji Poukazy na vyšetření/ošetření sestavíte označením jména klienta v seznamu a klepnutím na tlačítko Zadat nový poukaz k datu.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

V otevřeném okně postupně procházíte 4 kroky vedoucí ke kompletnímu vyplnění poukazu ORP:

KROK 1: Základní údaje

V prvním kroku vyplňujeme základní údaje k poukazu, tedy období, předepisujícího lékaře a diagnózy. Pokud neexistuje poukaz, na který by bylo možné navazovat, automaticky začínáte od pořadového čísla jedna. Pokud takový poukaz existuje, bude třeba říct, zdali začínáte novou číselnou řadu, nebo pokračujete v té existující.

Dále pak:

  • zapíšete správné datum platnosti od – do
  • lékaře zvolíte z nabídky
  • diagnózy zvolíte z nabídky (nabízí se ty, které jsou zadány v kartě klienta (jak nastavit diagnózy klienta? Mrkněte se sem)

Pokračujte klepnutím na krok 2.

KROK 2: Plán intervencí

V tomto kroku nastavíte všechny úkony, které lékař požaduje poukazem ORP. Plán vyplňujete z existujícího číselníku intervencí přidáním pomocí tlačítka Přidat .

V otevřeném okně vyberte z nabídky intervenci, kterou máte na pokyn lékaře provádět u klienta. Do poznámky si napište případně pokyny (v případě intervence s materiálovým výkonem bude tento text zapsaán do požadovaných výkonú) a především zvolte četnost:

  • vybrané dny: obvykle použito pro činnosti, které provádíte denně, nebo ve vybrané dny v týdnu
  • v rozestupu několika dní: obvykle použito pro případě, kdy činnost provádíte jednou za určitý počet dnů
  • konkrétní den: obvykle bývá použito pro odběry, a podobné činnosti, které se provedou jen v jeden vybraný den.

Období intervence použijte pouze tehdy, pokud budete činnost provádět v kratším období, než je délka poukazu ORP.

Hotovo? Klepněte na tlačítko OK + Další a pokračujte přidáním další intervence. Pokud další není, zavřete okno tlačítkem Zavřít.

Pokračujte klepnutím na třetí krok.

KROK 3: Požadované výkony

Tento krok je důležitý k vyplnění, protože texty a výkony v něm zapsané budou zobrazeny v tištěném poukazu ORP. Pokud jste správně nastavili intervence v plánu intervencí a nastavení programu je správné, postačí v tomto kroku klepnout na tlačítko Načíst dle intervencí.

Pokračujte klepnutím na poslední krok.

KROK 4: Další údaje

V posledním kroku doplňte údaje, které jsou zobrazeny v tištěném poukazu, tedy informace o medikaci, výživě a cílech péče.

Aktuální medikaci můžete načíst. Klepněte na modrou šipku vedle buňky pro zápis léků.

Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na OK.

Pomohlo vám tato stránka?