Řízení organizace

Print Friendly, PDF & Email

Řízení organizace jsou nástroje, kterými je možné zasílat zaměstnancům skrze informační systém CYGNUS oznámení a sdílet důležité dokumenty.

Každý uživatel najde v Komunikačním centru automaticky dvě nové sekce:

(KDE? Komunikace – Komunikační centrum)

  • OZNÁMENÍ: Slouží k zasílání a příjem důležitých textových oznámení.
  • DOKUMENTY: Umožňuje sdílet libovolné soubory, nejčastěji dokumenty ve Wordu, PDF a dalších formátech.

Co je třeba mít nastaveno, abyste mohli naplno využívat všech funkcí?

  1. Vybrat uživatele kteří budou zasílat oznámení. Některým z těchto uživatelů je možné přidělit i právo pro vytváření skupin příjemců pro snadnější hromadné oznamování
  2. Vybrat uživatele, kteří budou vkládat dokumentace. Alespoň jeden z těchto uživatelů musí mít také nastaveno právo pro správu složek dokumentace. Jedině díky ní je možné složky tvořit a také je možné určit, na jakou z nich má jaký zaměstnanec přístup
  3. Začít tvořit oznámení.
  4. Vytvořit první složky a začít vkládat dokumenty

Při přijetí nového pracovníka lze povolit oznámení a dokumenty přímo v průvodci přidání zaměstnance. Tento krok navíc umožňuje hromadně zajistit povinnost přečtení důležitých dokumentů (např. směrnice, apod.). Stačí jen postupovat podle návodu na přidání zaměstnance.

Pomohlo vám tato stránka?