Jak přehodnotit osobní cíl

Print Friendly, PDF & Email

Pokud dojde k jedné z následujících situací:

  • potřeba klienta byla splněna
  • potřeba se plní, ale je třeba pravidelně hodnotit průběh plnění
  • změnil se stav klienta, které plnění ovlivňuje

Stanovený osobní cíl je třeba označit a zhodnotit tlačítkem Přehodnotit osobní cíl k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Individuální plán)

V otevřeném okně je zobrazen osobní cíl klienta. Do červeně zabarveného pole pak zapisujeme hodnocení:

Osobní byl splněn, nebo byl nerealizovatelný

Když je cíl splněn nebo je klient ve stavu, kdy je cíl nerealizovatelný, je třeba jej ukončit. Při hodnocení proto zatrhněte volbu Označit přání jako ukončené. A uložíme klepnutím na OK.

Cíl je poté v seznamu označen fajfkou a zařazen mezi ukončená přání.

Osobní cíle nebyl splněn a bude se pokračovat

V případě pokračování osobního cíle klienta zapíšeme pouze hodnocení a rovnou pokračujeme klepnutím na tlačítko OK.

Následující okno známe z plánování. Zaneseme změny, nebo jej necháme tak jak je, pokud se nic nezměnilo. A uložíme.

Pomohlo vám tato stránka?