Jak sestavit nový osobní cíl klienta

Print Friendly, PDF & Email

Nové přání či potřebu přidejte klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Individuální plán).

V otevřeném okně můžete začít úpravou data platnosti, pomocí tlačítka Opravit.

Změnit lze datum platnosti, nebo také datum, kdy chcete připomenout konec platnosti plánu. A potvrdit klepnutím na OK.

Nejprve je dobré říci, že všechna červeně zvýrazněná pole jsou povinná.

Začneme zápisem přání či potřebu klienta. Může být psáno slovy klienta, nebo přepisem, může být také čerpáno z jiného zdroje, jakým může být rodina či předchozí dokumentace.

Upřesněte, jak jste na zapsané přání přišli. Pomocí modré šipky můžete načíst obvykle používané možnosti.

Plán zformulujte jako jasný osobní cíl, kterého společně s klientem chcete dosáhnout.

To, co klient zvládne sám a s čím může přispět k plnění cíle, zapište do jeho zdrojů.

Hrozí, že se klientovi něco stane při plnění přání?

Plánování zakončíme kroky, které povedou k naplnění cíle. Klepnutím na tlačítko Přidat.

Zapište, co bude předmětem kroku, dále pak kdy nebo dokdy zrealizujete. Nakonec zapište, kdo to bude dělat.

Kroků je vhodné mít hned několik, rozespané na jednotlivé úkony. Jakmile máme hotovo, uložíme klepnutím na OK.

Přání je pak zobrazeno v kartě klienta jako část Individuálního plánu.

Pomohlo vám tato stránka?